POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE A NEPORIADOK

Vzhľadom na to , že spoločnosť SLOVNAFT, a.s doručila zamestnancom nesprávne potvrdenia o zaplatení danez príjmov zo závislej činnosti a Daňový úrad neakceptuje tieto potvrdenia , si Vás dovoľujeme poprosiť každého, komu bolo doručené nové potvrdenie, aby ho odovzdal predsedovi, alebo inému funkcionárovi OZ ČLEN.V opačnom prípade Vaše dane, prepadnú v prospech štátu. Ďakujeme. Bohužiaľ […]

2% PODIELU DANE PRE OZ ČLEN.

Keďže zamestnávateľ, až v týchto dňoch distribuuje zamestnancom potvrdenia o zaplatení dane, dovoľujem si Vás, ktorí sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2% podielu daní osloviť s prosbou pre OZ ČLEN. OZ ČLEN funguje výlučne s príspevkov svojich členov, bez zdedeného miliónového majetku, bez vysokých platov od zamestnávateľa, bez ďalšej finančnej podpory na činnosť od […]

PODPORTE OZ ČLEN 2% VAŠICH DANÍ

OZ ČLEN svoju činnosť prevádzkuje len z členských príspevkov a darov výlučne od zamestnancov.Nikdy nebudeme využívať možnosti pre korupciu odborových organizácií, ktorú umožňuje Zákonník práce.Aj tento rok je OZ ČLEN poberateľom 2% podielu Vašej zaplatenej dane, preto zbytočne nenechajte svoje dane štátu, ale podporte nás aj touto formou. Stačí urobiť tieto tri kroky1. Podpísať vyhlásenie […]

ZA ROVNAKÚ PRÁCU ROVNAKÚ MZDU.

Nie je pre odborára nič lahodnejšie, ako čítať kolektívnu zmluvu toť v susednom Rakúsku, platnú od 1.2.2019 v porovnateľnom podniku s tým slovenským.Tak poďme pekne od začiatku, dnes učňovské benefity. Neviem, ako je to možné, ale rakúska firma na rozdiel od tej slovenskej si dlhodobo udržuje systém učňovského vzdelávania , ktorý im produkuje pripravených hotových […]

OKLAMANÍ UČNI

Dostala sa k nám neoverená informácia, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s. odmietla poskytnúť pracovné miesta žiakom stredného odborného chemického učilištia vo Vlčom Hrdle. Žiaci dokončili učňovské vzdelávanie s veľmi dobrými výsledkami, absolvovali prax na výrobných prevádzkach v spoločnosti, mali podpísané zmluvy na základe rôznych programov duálneho vzdelávania. A výsledok celého procesu je žiadne pracovné miesto. Nie […]

NARIAĎOVANIE VÝMENY ZMIEN

Pretože zamestnávateľ pristúpil k nariaďovaniu výmeny nočných zmien za ranné, musíme sa vyjadriť do tretice aj k tomuto nezákonnému kroku zamestnávateľa.Najprv zacitujem zo Zákonníka práce. § 97ZPPráca nadčas(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná […]

NARIAĎOVANIE KĹZAVÝCH ZMIEN

K tejto téme sme sa vyjadrovali pravidelne, takže ešte raz.Na začiatok Vás musíme informovať, že tému Xových zmien a KV čiek riešime naďalej, keďže sa Inšpektorát práce úspešne vyhol rozhodnutiu k nášmu podaniu. Dlhodobo tvrdíme, že výsledkom tohto systému sú neustále minimálne stavy na výrobných prevádzkach rafinérie s čoraz menej skúsenými operátormi.Jednoducho napísané, zamestnávateľ nevie […]

SVOJVÔĽA ZAMESTNÁVATEĽA

DOVOLENKY, KV A VÝMENA ZMIEN V posledných dňoch sa dozvedáme od zamestnancov, že niektoré nariadenia, ktoré aplikujú jednotliví vedúci na výrobných prevádzkach sú v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce.Tieto opatrenia nijako nesúvisia s opatreniami zavedenými v súvislosti s covid vírusom. S podobnými nariadeniami sme sa stretávali aj v minulosti , takže zacitujeme trošku zo Zákonníka […]

BENEFITY ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ÚROVEŇ NÍZKYCH MIEZD NA SLOVENSKU.

Na začiatok pár otázok pre zamestnancov: 1.Viete akú vzájomnú dohodu o činnosti má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a je verejne dostupná?2.Viete akým systémom sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?3.Poznáte výšku platu a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov?4. Poznáte výšku finančných príspevkov od zamestnávateľana činnosť […]