ZA ROVNAKÚ PRÁCU ROVNAKÚ MZDU.

Nie je pre odborára nič lahodnejšie, ako čítať kolektívnu zmluvu toť v susednom Rakúsku, platnú od 1.2.2019 v porovnateľnom podniku s tým slovenským.Tak poďme pekne od začiatku, dnes učňovské benefity. Neviem, ako je to možné, ale rakúska firma na rozdiel od tej slovenskej si dlhodobo udržuje systém učňovského vzdelávania , ktorý im produkuje pripravených hotových […]

PRESTÁVKA V PRÁCI VÝSLEDOK INŠPEKCIE PRÁCE

PRESTÁVKA V PRÁCI, KTORÁ ZABEZPEČUJE PRIMERANÝ ČAS NA JEDLO A ODPOČINOK BEZ PRERUŠENIA PRÁCE MUSÍ BYŤ ZARÁTANÁ DO PRACOVNÉHO ČASU ZAMESTNANCOV V NEPRETRŽITEJ VÝROBE. OZ ČLEN iniciovalo inšpekciu práce Inšpektorátom práce Bratislava v tejto otázke a inšpektorát práce potvrdil naše argumenty a započítal prestávky v práci do pracovného času kontrolovaných zamestnancov.Z tohto rozhodnutia Inšpektorátu práce […]

INŠPEKTORÁT PRÁCE BRATISLAVA KONŠTATOVAL PORUŠENIE ZÁKONNÍKA PRÁCE V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, a.s.

Tak dočkali sme sa čiastočnej odpovede na naše podnety na IP BA a môžme konštatovať , že došlo k dosť závažným porušeniam Zákonníka práce.Keďže sme nedostali odpovede na viaceré odpovede z našich podaní, momentálne výsledok inšpekcie analyzujeme a zvolíme ďalší právny postup. Na prvý pohľad to vyzerá, že zamestnávateľ z časti obštruoval inšpekciu práce, aj […]

ROZHOVOR S PREDSEDOM OZ ČLEN

https://www.webnoviny.sk/preview-webnoviny-1444447/ Môžu dnes ešte zamestnanci veriť odborom? Zákon umožňuje ich korumpovanie 11. 11. 201914:27Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko Zjednodušene povedané, niektoré firmy sa napriek vysokým ziskom stále snažia získať viac na úkor svojich zamestnancov a keď sa postavia na odpor, vyhodia ich na výstrahu ostatným. Odbory, ktoré by mali zamestnancom pomáhať, si neplnia svoju úlohu. Predseda […]

OZ ČLEN v SLOVNAFT TRANS a.s.

Dnes sme zamestnávateľovi oznámili začiatok pôsobenia, keďže časť zamestnancov sa rozhodla stať sa členmi OZ ČLEN. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým vodičom cisterien, ktorí sa už stali našimi členmi a tak prejavili využívať svoje základné ľudské právo zakotvené v Ústave SR, odborovo sa organizovať a podieľať sa osobne na vyjednávaní svojich […]

OZ ČLEN SA ROZŠIRUJE

Tento mesiac prejavilo záujem o členstvo v Odborovom združení ČLEN niekoľko vodičov SLOVNAFT TRANS a.s. dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V týchto dňoch preto pripravujeme všetky právne postupy voči zamestnávateľovi tak, aby OZ ČLEN v tejto spoločnosti mohlo začať vykonávať plnohodnotne odborovú činnosť. Zároveň sme rozbehli rokovania so zamestnancami v ekonomicky veľmi silnej spoločnosti, ktorí rovnako […]

REKREAČNÉ POUKAZY

Keďže nastáva ta pravá sezóna na uplatnenie rekreačných poukazov, len pripomíname, že aj po vydokladovaní celej kafetérie zamestnancom, je zamestnávateľ povinný dodržať zákon a do 30 dní preplatiť 55% z ceny rekreačného pobytu zamestnancovi. Každý zamestnanec je v zmysle zákona povinný predložiť zamestnávateľovi účtovný doklad vystavený na tento účel rekreačným zariadením do 30 dní od […]

MZDY ODBOROVÝCH FUNKCIONÁROV A BENEFITY

Na začiatok pár otázok pre zamestnancov: 1.Viete akú vzájomnú dohodu o činnosti má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a je verejne dostupná?2.Viete akým systémom sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?3.Poznáte výšku platu a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov? Domnievam sa, že ak je niekto volený […]

PREPÚŠŤANIE ODBORÁROV

V posledných dňoch zarezonovalo v odborovom svete, niečo čo sa deje neustále, len tomu doteraz kompetentní nevenovali dostatočnú pozornosť z dôvodov nám nepochopiteľných. Prepustenie odborového funkcionára nepohodlnej odborovej organizácie, ktorá nie je ochotná udržiavať donekonečna sociálny zmier je z pohľadu zamestnávateľa tá najjednoduchšia cesta, ako ochrániť svoje prípadné oveľa vyššie osobné náklady na zamestnancov.Druhý aspekt […]

OZ ČLEN podporuje rast minimálnej mzdy

Odborové združenie ČLEN podporilo osobnou účasťou, ako jedno z mála nezávislých “opozičných”odborových združení pochod organizovaný OZ KOVO za zvýšenie minimálnej mzdy.Rast minimálnej mzdy, aj keď sa bytostne netýka zamestnancov v spoločnosti Slovnaft , by mal byť agendou každej odborovej organizácie naprieč spektrom odborového priestoru na Slovensku. V jednote je sila a len a len spoločným […]