PODPORTE OZ ČLEN 2% VAŠICH DANÍ

OZ ČLEN svoju činnosť prevádzkuje len z členských príspevkov a darov výlučne od zamestnancov.Nikdy nebudeme využívať možnosti pre korupciu odborových organizácií, ktorú umožňuje Zákonník práce.Aj tento rok je OZ ČLEN poberateľom 2% podielu Vašej zaplatenej dane, preto zbytočne nenechajte svoje dane štátu, ale podporte nás aj touto formou. Stačí urobiť tieto tri kroky1. Podpísať vyhlásenie […]

ZA ROVNAKÚ PRÁCU ROVNAKÚ MZDU.

Nie je pre odborára nič lahodnejšie, ako čítať kolektívnu zmluvu toť v susednom Rakúsku, platnú od 1.2.2019 v porovnateľnom podniku s tým slovenským.Tak poďme pekne od začiatku, dnes učňovské benefity. Neviem, ako je to možné, ale rakúska firma na rozdiel od tej slovenskej si dlhodobo udržuje systém učňovského vzdelávania , ktorý im produkuje pripravených hotových […]

PRESTÁVKA V PRÁCI VÝSLEDOK INŠPEKCIE PRÁCE

PRESTÁVKA V PRÁCI, KTORÁ ZABEZPEČUJE PRIMERANÝ ČAS NA JEDLO A ODPOČINOK BEZ PRERUŠENIA PRÁCE MUSÍ BYŤ ZARÁTANÁ DO PRACOVNÉHO ČASU ZAMESTNANCOV V NEPRETRŽITEJ VÝROBE. OZ ČLEN iniciovalo inšpekciu práce Inšpektorátom práce Bratislava v tejto otázke a inšpektorát práce potvrdil naše argumenty a započítal prestávky v práci do pracovného času kontrolovaných zamestnancov.Z tohto rozhodnutia Inšpektorátu práce […]

INŠPEKTORÁT PRÁCE BRATISLAVA KONŠTATOVAL PORUŠENIE ZÁKONNÍKA PRÁCE V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, a.s.

Tak dočkali sme sa čiastočnej odpovede na naše podnety na IP BA a môžme konštatovať , že došlo k dosť závažným porušeniam Zákonníka práce.Keďže sme nedostali odpovede na viaceré odpovede z našich podaní, momentálne výsledok inšpekcie analyzujeme a zvolíme ďalší právny postup. Na prvý pohľad to vyzerá, že zamestnávateľ z časti obštruoval inšpekciu práce, aj […]

BILANCOVANIE ROKU 2019.

Vážení zamestnanci, rád by som sa na chvíľu otočil za minulým rokom 2019, za tým čo sa nám podarilo a na čom ešte musíme popracovať. Aj napriek tomu, že zamestnávateľ predpokladal, že naše odborové združenie neprežije, ani rok sme stále tu a snažíme sa pracovať pre Vás. Vieme, že mnohí z Vás sú netrpezliví, ale […]

DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE č.98

DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE č.98 Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať Článok 1 (1) Pracovníci budú požívať primeranú ochranu proti všetkým prejavom diskriminácie smerujúcim k ohrozeniu odborovej slobody v ich zamestnaní. (2) Taká ochrana sa najmä uplatní, pokiaľ ide o konanie majúce za cieľ: a) viazať zamestnanie pracovníka na podmienku, že […]

ROKOVANIE OZ ČLEN S VEOLIA GROUP

Včera sa uskutočnilo úvodné rokovanie OZ ČLEN s predstaviteľmi francúzskej spoločnosti VEOLIA GROUP. Oceňujeme rýchlu reakciu vedenia spoločnosti aj úprimný záujem začať sociálny dialóg s Odborovým združením ČLEN. Dohodli sme sa na základných pravidlách komunikácie a ďalšom vzájomnom stretnutí dňa 22.1.2020 na ktorom sa pokúsime spoločne začať riešiť zákonné požiadavky zamestnancov, ako je napríklad pracovný […]

OZNAM PRE VODIČOV ZO SLOVNAFT TRANS

Nepodpisujte žiadne súhlasy s nadčasovými hodinaminad rámec 150 hodín. Dostali sme informácie, že zamestnávateľ v týchto dňoch vyžaduje od vodičov podpísanie súhlasu s dodatočnými nadčasovými hodinami za rok 2019 až do výšky 400 hodín za rok. Nepodpísanie takéhoto súhlasu je právo každého z Vás, ak nechcete robiť nadmerné množstvo nadčasov, zamestnávateľ nemá zákonnú možnosť Vám […]

ROZHOVOR S PREDSEDOM OZ ČLEN

https://www.webnoviny.sk/preview-webnoviny-1444447/ Môžu dnes ešte zamestnanci veriť odborom? Zákon umožňuje ich korumpovanie 11. 11. 201914:27Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko Zjednodušene povedané, niektoré firmy sa napriek vysokým ziskom stále snažia získať viac na úkor svojich zamestnancov a keď sa postavia na odpor, vyhodia ich na výstrahu ostatným. Odbory, ktoré by mali zamestnancom pomáhať, si neplnia svoju úlohu. Predseda […]

OZ ČLEN v SLOVNAFT TRANS a.s.

Dnes sme zamestnávateľovi oznámili začiatok pôsobenia, keďže časť zamestnancov sa rozhodla stať sa členmi OZ ČLEN. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým vodičom cisterien, ktorí sa už stali našimi členmi a tak prejavili využívať svoje základné ľudské právo zakotvené v Ústave SR, odborovo sa organizovať a podieľať sa osobne na vyjednávaní svojich […]

OZ ČLEN SA ROZŠIRUJE

Tento mesiac prejavilo záujem o členstvo v Odborovom združení ČLEN niekoľko vodičov SLOVNAFT TRANS a.s. dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V týchto dňoch preto pripravujeme všetky právne postupy voči zamestnávateľovi tak, aby OZ ČLEN v tejto spoločnosti mohlo začať vykonávať plnohodnotne odborovú činnosť. Zároveň sme rozbehli rokovania so zamestnancami v ekonomicky veľmi silnej spoločnosti, ktorí rovnako […]