ČO ZAMESTNANCI ZA OSEM ROKOV VYJEDNÁVANIA STRATILI V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT.

Spomienka na to, čo zamestnanci mali a za 8 rokov stratili.

1.Kratší pracovný týždeň. Kým v roku 2012 mali zamestnanci v nepretržitom režime 35,5 hodinový pracovný týždeň, v súčasnosti je 37,5 hodinový, minimálny nárok zo Zákonníka práce.

2. Dovolenkový príspevok. Kým v roku 2012 mali všetci zamestnanci nediferencovaný dovolenkový príspevok vo výške 2,2% za 12 mesiacov vyplácaný v mesiaci jún , v súčasnosti je zavedená diferencovaná nenárokovateľná štvrťročná odmena.

3.VOVO. Kým v roku 2012 mali zamestnanci vyplácanú VOVO bez diferenciácie, dnes o výške VOVO rozhodujú manažéri na základe subjektívneho hodnotenia zamestnancov.

4. Mzdové zvýhodnenie za sťažený výkon práce. Kým v roku 2012 bolo toto zvýhodnenie vo výške 64€ pre vonkajších operátorov a vedúcich zmien, v súčasnosti dostávajú zamestnanci prevádzkový príplatok vo výške 30€

5.Príspevok na poistenie 200€. Kým v roku 2012 mali zamestnanci príspevok na ľubovoľné životné poistenie vo výške 200€, dnes máme ťažko nárokovateľné skupinové jedno rázové úrazové poistenie všetkých zamestnancov v celkovej výške 26,50€ + 13€.

6.Sociálna výpomoc nárokovateľná. Kým v roku 2012 bola sociálna výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti nárokovateľná, v súčasnosti je nenárokovateľná.

7.Náhrada mzdy pri pracovnom úraze. Kým v roku 2012 bola náhrada mzdy pri dlhodobej práceneschopnosti spôsobenej pracovným úrazom 24 mesiacov v priemernej mzde zamestnanca, v súčasnosti je náhrada hradená len v zmysle Zákonníka práce , teda v priemernej mzde len 12 mesiacov.

8.Ďalší voliteľný sociálny príspevok. Kým v roku 2012 bol tento príspevok vo výške 1,2 % do mzdy, alebo 1,5% na DDS, v súčasnosti je tento príspevok vyplácaný na úkor voliteľného sociálneho príspevku.

9.Ďalšie odstupné pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. Kým v roku 2012 bolo maximálne odstupné vo výške 13 mesiacov, dnes je toto maximálne odstupné vo výške len 11 mesiacov. Navyše oproti roku 2012, nárok na toto odstupné stratili zamestnanci, ktorí dovŕšili vek nároku na predčasný starobný dôchodok.

10.Voliteľný sociálny príspevok. Voliteľný sociálny príspevok v roku 2012 bol vyplácaný v plnej výškebez dokladovania, v súčasnosti je potrebné nárok dokladovať a časti zamestnancom nárok prepadne. Navyše sa VSP 8 rokov nevalorizoval, čím jeho reálna hodnota klesla o súčet inflácie za osem rokov.

11. Produktivita zamestnancov – kompetencie. Kým v roku 2012 na získanie plnej výšky základnej mzdy stačila jedna kompetencia, v súčasnosti sú zamestnanci produktívnejší a je potrebné na plnú výšku základnej mzdy ovládať všetky kompetencie na prevádzkach.

12. Viac zamestnancov. Kým v roku 2012 bol na prevádzkach väčší počet zamestnancov, v roku 2013 sa uskutočnila drastická organizačná zmena , ktorá mala za následok zníženie počtu zamestnancov na prevádzkach zhruba o štvrtinu.

13. Valorizácia ďalších sociálnych náhrad. Od roku 2012 neprebehla žiadna valorizácia, ktorejkoľvek ďalšej sociálnej náhrady, čím každej reálna hodnota klesla o mieru inflácie za 8 rokov.

Myslím si, že práve odborové organizácie by mali byť strážcami znižovania stavov zamestnancov, ale hlavne už dosiahnutých benefitov a na miesto ich postupného vytrácania, by sa mali snažiť o ich navyšovanie, hlavne preto, lebo mzdy zamestnancov sú stále trikrát nižšie, ako mzdy rovnakých zamestnancov 60 km vzdialenej rafinérii.

Predseda OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]