Revízna komisia

Úlohou revíznej komisie je kontrolovať všetky procesy v odborovom združení, hospodárenie, ako aj všetky dokumenty a tlačivá, správnosť postupov a taktiež pripomienkovať nedostatky a navrhovať zlepšenia na konferencii, alebo na odborovom výbore OZ ČLEN.

Miroslav Holub – predseda

Milan Dekyš

Jaroslav Sklenár