KOLEKTÍVNA ZMLUVA V PPC INVESTMENTS, A.S..

Tak, ako sme Vás informovali, Odborové združenie ČLEN podpísalo so zástupcami spoločnosti PPC Investments, a.s. /Paroplyn Bratislava/ patriacej od roku 2018 do portfólia VEOLIA GROUP, historicky prvú kolektívnu zmluvu v tejto, v minulosti pre našich oligarchov lukratívnej spoločnosti, na ktorej rozprávkovo zbohatli. Okrem nastavenia vzájomných vzťahov a poskytovania informácií z oboch strán, ako aj zachovania […]

DOHODA NA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVEVO VEOLIA GROUP. S uspokojením môžeme oznámiť, že OZ ČLEN a spoločnosť PPC Investments, a.s., ako sociálni partneri dospeli po niekoľkých kolách rokovaní,na konečnom znení Kolektívnej zmluvy, mimochodom historicky prvej v tejto spoločnosti, od podivnej privatizácie skupinou Penta. Formálne nás čaká už len podpis Kolektívnej zmluvy. Na začiatok by som chcel oceniť […]

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE VO VEOLII

ZAČALO KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE Tento týždeň OZ ČLEN predložilo návrh kolektívnej zmluvy v spoločnosti PPC Investments, a.s. skupiny Veolia. Na začiatok uvediem, že nie je nič príjemnejšiepre odborovú organizáciu, ako vyjednávať požiadavky zamestnancov vo firme, kde je organizovanosť 70% a pevne zamestnanci stoja za odborovou organizáciou. Samozrejme , že zo strany nás zástupcov zamestnancov je to […]

ROKOVANIE OZ ČLEN S VEOLIA GROUP

Včera sa uskutočnilo úvodné rokovanie OZ ČLEN s predstaviteľmi francúzskej spoločnosti VEOLIA GROUP. Oceňujeme rýchlu reakciu vedenia spoločnosti aj úprimný záujem začať sociálny dialóg s Odborovým združením ČLEN. Dohodli sme sa na základných pravidlách komunikácie a ďalšom vzájomnom stretnutí dňa 22.1.2020 na ktorom sa pokúsime spoločne začať riešiť zákonné požiadavky zamestnancov, ako je napríklad pracovný […]

OZ ČLEN SA ROZŠIRUJE

Tento mesiac prejavilo záujem o členstvo v Odborovom združení ČLEN niekoľko vodičov SLOVNAFT TRANS a.s. dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V týchto dňoch preto pripravujeme všetky právne postupy voči zamestnávateľovi tak, aby OZ ČLEN v tejto spoločnosti mohlo začať vykonávať plnohodnotne odborovú činnosť. Zároveň sme rozbehli rokovania so zamestnancami v ekonomicky veľmi silnej spoločnosti, ktorí rovnako […]

OZ ČLEN VSTUPUJE DO VEOLIA GROUP

           Vážení zamestnanci a zamestnankyne skupiny VEOLIA GROUP prihováram sa Vám , ako predseda Odborového združenia ČLEN, ktoré začalo pôsobiť na pracoviskách zamestnávateľa – obchodnej spoločnosti PPC INVESTMENTS, a.s.. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa už stali našimi členmi a tak prejavili využívať svoje základné ľudské právo zakotvené v […]