Členské a dary

Odborové združenie ČLEN funguje výlučne z členských príspevkov svojich členov a darov sympatizantov.

Členské príspevky  a dary je možné posielať dvomi spôsobmi:

  1. formou individuálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom osobne na osobnom oddelení 
  2. formov dobrovoľného zasielania členského príspevku  na bankový účet OZ ČLEN
  3. dary  zaslaním dobrovoľnej čiastky na bankový účet OZ ČLEN,

Finančné prostriedky budú použité výlučne na právne služby, marketing, vytvorenie rezervného fondu a poskytovanie sociálnych výpomocí, ako aj na  nevyhnutnú činnosť odborového združenia.

ĎAKUJEME


IBAN:  SK 05 0200 0000 0038 5290 7757  

http://www.ozclen.sk/wp-content/uploads/2018/05/Dohoda_o_poukazovani_zrazky_zo_mzdy_ČLEN-20180123-1.docx

DOBROVOĽNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
 Variabilný symbol : Vaše osobné číslo
 Poznámka: Vaše meno
DARY
 Poznámka: dar meno /anonym/