Členské a dary

Odborové združenie ČLEN funguje výlučne z členských príspevkov svojich členov a darov sympatizantov.

Členské príspevky  a dary je možné posielať dvomi spôsobmi:

  1. formou individuálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom osobne na osobnom oddelení 
  2. formov dobrovoľného zasielania členského príspevku vo výške 10 € na bankový účet OZ ČLEN
  3. dary  zaslaním dobrovoľnej čiastky na bankový účet OZ ČLEN,

Finančné prostriedky budú použité výlučne na právne služby, marketing, vytvorenie rezervného fondu a poskytovanie sociálnych výpomocí, ako aj na  nevyhnutnú činnosť odborového združenia.

ĎAKUJEME


IBAN:  SK 05 0200 0000 0038 5290 7757  

http://www.ozclen.sk/wp-content/uploads/2018/05/Dohoda_o_poukazovani_zrazky_zo_mzdy_ČLEN-20180123-1.docx

DOBROVOĽNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
 Variabilný symbol : Vaše osobné číslo
 Poznámka: Vaše meno
DARY
 Poznámka: dar meno /anonym/