Členské a dary

Odborové združenie ČLEN funguje výlučne z členských príspevkov svojich členov a darov sympatizantov.

Členské príspevky  a dary je možné posielať dvomi spôsobmi:

  1. formou individuálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom osobne na osobnom oddelení, 
  2. formou dobrovoľného zasielania členského príspevku  na bankový účet OZ ČLEN,
  3. osobným výberom na pracovisku odborovým dôverníkom,
  4. dary  zaslaním dobrovoľnej čiastky na bankový účet OZ ČLEN,

Finančné prostriedky budú použité výlučne na právne služby, marketing, vytvorenie štrajkového fondu a poskytovanie sociálnych výpomocí, ako aj na  nevyhnutnú činnosť odborového združenia.

ĎAKUJEME


DOHODY SO ZAMESTNÁVATEĽOM
http://www.ozclen.sk/wp-content/uploads/2018/05/Dohoda_o_poukazovani_zrazky_zo_mzdy_ČLEN-20180123-1.docx

http://www.ozclen.sk/wp-content/uploads/2021/01/Dohoda-TRANS-CLEN.doc
DOBROVOĽNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
IBAN:  SK 05 0200 0000 0038 5290 7757 
Variabilný symbol : Vaše osobné číslo Poznámka: Vaše meno
DARY
IBAN:  SK 05 0200 0000 0038 5290 7757 
Poznámka: dar meno /anonym/