OZ ČLEN – návrh KZ SLOVNAFT TRANS, a.s na rok 2021/22

Rovnako, ako v materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sme spracovali aj návrhy pre vodičov v dcérskej spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. Zopakujem základnú poučku pre zamestnancov, že bez ich podpory prihlásením sa za člena OZ ČLEN sa nikdy ich životná úroveň na Slovensku nezvýši.

OZ ČLEN je len sprostredkovateľom a nástrojom zamestnancov v zmysle slovenskej a medzinárodnej legislatívy na dosiahnutie Vašich oprávnených požiadaviek.

OZ ČLEN nevyužíva žiadne benefity a výhody od zamestnávateľa a preto nemáme voči zamestnávateľovi žiadne záväzky. Jediným záväzok máme voči zamestnancom našim členom , presadiť čo najviac z ich mzdových požiadaviek. Ale to dokážeme, len a len s Vašou podporou.

Sumár návrhu KZ 2021 OZ ČLEN pre SLOVNAFT TRANS, a.s.:

Časti 1 a 2 KZ, príloha č.3 -navrhujeme upraviť s prihliadnutím
na existenciu dvoch odborových organizácií.

3.6.1 -Pracovný čas Navrhujeme zaradiť zamestnancov v pracovnej pozícii vodič cisterny do trojzmenného pracovného režimu. Navrhujeme týždenný pracovný čas skrátiť na 36 hodín pre zamestnancov v trojzmennom pracovnom režime režime.

3.13.1 -Odstupné V prípade skončenia pracovného pomeru z dôvodu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu navrhujeme zvýšiť odstupné nad rámec ZP v kategórii zamestnancov 10-15 odpracovaných rokov na 5, 15 – 20 na 6 a 20 a viac na 7 priemerných mesačných zárobkov.

3.13.2.2 a 3.13.3 -Ďalšie odchodné a odchodné dohodou pre dlhodobo nepriaznivý stav zamestnanca.
Navrhujeme zjednotiť priznané násobky v oboch bodoch kolektívnej zmluvy. Navrhujeme nad rámec ZP, za pracovný pomer, ktorý trval 25 až 35 rokov – 5 násobok, 35 a viac rokov – 6 násobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

4.2.3 -Zvýšenie základnej mzdy a)Zamestnancom, ktorí nie sú zaradení do projektu Kariérny rast navrhujeme zvýšenie základných miezd o 10%.b)Navrhujeme zvýšenie základnej nástupnej mzdy zamestnancov zaradených do projektu Kariérny rast- vodiči na 1090 EUR , -dispečeri na 1240 EUR s účinnosťou spätne od 1.1.2021. Zvýšenie základných miezd každého zamestnanca zaradeného do projektu Kariérneho rastu sa navýši o 100 spätne od 1.1.2021.

Navrhujeme ďalej zvýšenie mzdového ohodnotenia každej kompetencie v projekte Kariérny rast o 30 €.

4.3.4, príloha .č 7 KZ -Mzdové zvýhodnenie za prácu v zmenovom režime
Navrhujeme stanoviť pri 36 hodinovom pracovnom týždni a trojzmennom režime na 220€.

4.3.9 -Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.
Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas navrhujeme zvýšiť na 55 % priemerného zárobku zamestnanca.

4.3.11 -Príplatok za odpracované roky . Nový bod v KZ navrhujeme príplatok 10€/mesačne pre zamestnanca, za každý odpracovaný rok u zamestnávateľa.

4.3.12 -Príplatok za prácu čerpadlom /vykládka, nakládka/
Nový bod v KZ navrhujeme príplatok za prácu s čerpadlom autocisterny pre vodičov cisterien vo výške 2 EUR za každú nakládku a vykládku.

4.3.13 -Príplatok za odjazdené kilometre  Nový bod v KZ navrhujeme príplatok za odjazdené kilometre nad 150 km/zmena vo výške 0,10 EUR za každý začatý km nad hranicu 150 km za jednu zmenu.

4.4.2.1 -VOVO Navrhujeme stanoviť presné podmienky minimálnych a maximálnych priznaní odmeny podľa hodnotenia zamestnanca.

4.4.7 -Štvrťročná odmena Navrhujeme navýšiť objem finančných prostriedkov na 3 % z dvanásť násobku objemu priemerných základných miezd dotknutých zamestnancov.

4.4.8 -Vianočná mzda Navrhujeme, aby základná suma vianočnej odmeny sa rovná násobku priemernej základnej mzdy v spoločnosti SLOVNAFT TRANS, a.s.

4.4.9 -Odmena za hospodársky výsledok spoločnosti Nový bod v KZ, navrhujeme za každých 30 mil.€/EBITDA skupiny SLOVNAFT, a.s. za rok 2020 /každému zamestnancovi skupiny vyplatiť 100 € k 1.4.2021.

5.6 -Voliteľný sociálny príspevok Navrhujeme zvýšiť voliteľný sociálny príspevok na 2 400 EUR ročne, a vyplácať ho mesačne vo výške 200 EUR , zrušiť preukazovanie formou kafetérie.

Príloha č. 8 KZ – Kariérny rast zamestnancovNavrhujeme rokovať o celom vnútropodnikovom predpise Kariérny rast zamestnancov, pričom navrhujeme: – zvýšenie mzdového ohodnotenia každej kompetencie v projekte Kariérny rast o 30 €. spätne k 1.1.2021.

Tím OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]