KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť. Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo […]

POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE A NEPORIADOK

Vzhľadom na to , že spoločnosť SLOVNAFT, a.s doručila zamestnancom nesprávne potvrdenia o zaplatení danez príjmov zo závislej činnosti a Daňový úrad neakceptuje tieto potvrdenia , si Vás dovoľujeme poprosiť každého, komu bolo doručené nové potvrdenie, aby ho odovzdal predsedovi, alebo inému funkcionárovi OZ ČLEN.V opačnom prípade Vaše dane, prepadnú v prospech štátu. Ďakujeme. Bohužiaľ […]

2% PODIELU DANE PRE OZ ČLEN.

Keďže zamestnávateľ, až v týchto dňoch distribuuje zamestnancom potvrdenia o zaplatení dane, dovoľujem si Vás, ktorí sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2% podielu daní osloviť s prosbou pre OZ ČLEN. OZ ČLEN funguje výlučne s príspevkov svojich členov, bez zdedeného miliónového majetku, bez vysokých platov od zamestnávateľa, bez ďalšej finančnej podpory na činnosť od […]

OZNAM PRE VODIČOV ZO SLOVNAFT TRANS

Nepodpisujte žiadne súhlasy s nadčasovými hodinaminad rámec 150 hodín. Dostali sme informácie, že zamestnávateľ v týchto dňoch vyžaduje od vodičov podpísanie súhlasu s dodatočnými nadčasovými hodinami za rok 2019 až do výšky 400 hodín za rok. Nepodpísanie takéhoto súhlasu je právo každého z Vás, ak nechcete robiť nadmerné množstvo nadčasov, zamestnávateľ nemá zákonnú možnosť Vám […]

OZ ČLEN v SLOVNAFT TRANS a.s.

Dnes sme zamestnávateľovi oznámili začiatok pôsobenia, keďže časť zamestnancov sa rozhodla stať sa členmi OZ ČLEN. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým vodičom cisterien, ktorí sa už stali našimi členmi a tak prejavili využívať svoje základné ľudské právo zakotvené v Ústave SR, odborovo sa organizovať a podieľať sa osobne na vyjednávaní svojich […]

OZ ČLEN SA ROZŠIRUJE

Tento mesiac prejavilo záujem o členstvo v Odborovom združení ČLEN niekoľko vodičov SLOVNAFT TRANS a.s. dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V týchto dňoch preto pripravujeme všetky právne postupy voči zamestnávateľovi tak, aby OZ ČLEN v tejto spoločnosti mohlo začať vykonávať plnohodnotne odborovú činnosť. Zároveň sme rozbehli rokovania so zamestnancami v ekonomicky veľmi silnej spoločnosti, ktorí rovnako […]