OZ ČLEN – návrh KZ SLOVNAFT TRANS, a.s na rok 2021/22

Rovnako, ako v materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sme spracovali aj návrhy pre vodičov v dcérskej spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. Zopakujem základnú poučku pre zamestnancov, že bez ich podpory prihlásením sa za člena OZ ČLEN sa nikdy ich životná úroveň na Slovensku nezvýši. OZ ČLEN je len sprostredkovateľom a nástrojom zamestnancov v zmysle slovenskej a medzinárodnej […]

KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť. Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo […]

POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE A NEPORIADOK

Vzhľadom na to , že spoločnosť SLOVNAFT, a.s doručila zamestnancom nesprávne potvrdenia o zaplatení danez príjmov zo závislej činnosti a Daňový úrad neakceptuje tieto potvrdenia , si Vás dovoľujeme poprosiť každého, komu bolo doručené nové potvrdenie, aby ho odovzdal predsedovi, alebo inému funkcionárovi OZ ČLEN.V opačnom prípade Vaše dane, prepadnú v prospech štátu. Ďakujeme. Bohužiaľ […]

2% PODIELU DANE PRE OZ ČLEN.

Keďže zamestnávateľ, až v týchto dňoch distribuuje zamestnancom potvrdenia o zaplatení dane, dovoľujem si Vás, ktorí sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2% podielu daní osloviť s prosbou pre OZ ČLEN. OZ ČLEN funguje výlučne s príspevkov svojich členov, bez zdedeného miliónového majetku, bez vysokých platov od zamestnávateľa, bez ďalšej finančnej podpory na činnosť od […]

OZNAM PRE VODIČOV ZO SLOVNAFT TRANS

Nepodpisujte žiadne súhlasy s nadčasovými hodinaminad rámec 150 hodín. Dostali sme informácie, že zamestnávateľ v týchto dňoch vyžaduje od vodičov podpísanie súhlasu s dodatočnými nadčasovými hodinami za rok 2019 až do výšky 400 hodín za rok. Nepodpísanie takéhoto súhlasu je právo každého z Vás, ak nechcete robiť nadmerné množstvo nadčasov, zamestnávateľ nemá zákonnú možnosť Vám […]

OZ ČLEN v SLOVNAFT TRANS a.s.

Dnes sme zamestnávateľovi oznámili začiatok pôsobenia, keďže časť zamestnancov sa rozhodla stať sa členmi OZ ČLEN. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým vodičom cisterien, ktorí sa už stali našimi členmi a tak prejavili využívať svoje základné ľudské právo zakotvené v Ústave SR, odborovo sa organizovať a podieľať sa osobne na vyjednávaní svojich […]

OZ ČLEN SA ROZŠIRUJE

Tento mesiac prejavilo záujem o členstvo v Odborovom združení ČLEN niekoľko vodičov SLOVNAFT TRANS a.s. dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V týchto dňoch preto pripravujeme všetky právne postupy voči zamestnávateľovi tak, aby OZ ČLEN v tejto spoločnosti mohlo začať vykonávať plnohodnotne odborovú činnosť. Zároveň sme rozbehli rokovania so zamestnancami v ekonomicky veľmi silnej spoločnosti, ktorí rovnako […]