O Nás

Odborové združenie ČLEN

  •  Vznikli sme 11.7.2017
  •  Dnes zastupujeme už  vyše 500 zamestnancov spoločnosti  SLOVNAFT a VEOLIA GROUP

Sme nové nezávislé odborové združenie v súčasnosti pôsobiace                v spoločnostiach  SLOVNAFT a VEOLIA GROUP

Združujeme zamestnancov priemyslu bez rozdielu profesie

Zastupujeme zamestnancov v ich oprávnených požiadavkách zvyšovania životnej úrovne, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj všetkých pracovnoprávnych a sociálnych oblastí pracovného života

Máme ambíciu efektívne zastupovať a vyjednávať všetky
pracovnoprávne, ako aj mzdové zákonné nároky a požiadavky
zamestnancov v priemysle tak, aby sme dosiahli v krátkom čase rovnaké mzdové a pracovné podmienky, ako zamestnanci vo vyspelej Európe.

Základné informácie :

Názov : Odborové združenie ČLEN

Právna forma : Občianske združenie

IČO: 51019159

Adresa: Vlčie hrdlo 1033/50, 82107 Bratislava

e mail: ozclen@ozclen.sk

Tel: +421908740414