OZ ČLEN a 2% VAŠICH DANÍ


OZ ČLEN je aj v roku 2021 poberateľom 2% podielu zaplatenej dane a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie vyhlásenia na poukázanie Vášho podielu 2% zaplatenej dane Odborovému združeniu ČLEN.


OZ ČLEN, ako nezávislé odborové združenie začalo pôsobiť plne nezávisle na zamestnávateľovi od svojho vzniku, až do teraz. Celú činnosť vieme realizovať bez výhod od zamestnávateľa, len z vašich členských príspevkov , tak aby Vaše záujmy boli pre nás poslaním, bez možnosti vydierania a ovplyvňovania procesu kolektívneho vyjednávania zamestnávateľom cez výhody pre odbory.
Všetky finančné prostriedky využívame efektívne, tak, aby sme mohli poskytovať výhody pre Vás a zároveň Vás nezávisle na zamestnávateľovi zastupovať v procese kolektívneho vyjednávania a ostatných právnych otázkach, podaniach na Inšpektorát práce a súdnych procesoch v oblasti pracovného práva, tak aby sme spolu dosiahli náš cieľ – Európske mzdy a lepšie pracovné podmienky. Rovnako sme zaviedli rôzne sociálne príspevky a výpomoci pre Vás, našich členov.

Aby sme mohli plnohodnotne plniť to, čo sme Vám sľúbili, si Vás dovoľujeme požiadať o malý príspevok vo forme 2% podielu Vašej dane, ktorý nijako nezvýši vaše daňové zaťaženie.

Ako postupovať?:

1.Vyhlásenie budeme aj distribuovať na pracoviská a je k dispozícii na vnútropodnikovom intranete, ako aj na našej stránke ozclen.sk na stiahnutie.

Vyhlásenie tu

2.Vo vyhlásení stačí vyplniť Vaše základné údaje, čiastku dane doplníme, až po 31.3.2021, po doručení potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa.

3.OZ ČLEN vyhlásenia, aj s potvrdeniami o zaplatenej dane doručí do podateľne daňového úradu, respektíve môže to urobiť aj každý zamestnanec sám , ak sa rozhodne.

4.Nezabudnite do 15.2.2021 v žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnúť políčko o poukázaní svojich 2% podielu dane a rovnako zaškrtnúť žiadosť o potvrdenie o zaplatení dane na tento účel.

Váš tím OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]