ROZHODCOVSKÝ PROCES A PODIVNÉ UDALOSTI.

Keďže, bohužiaľ k dohode v procese kolektívneho vyjednávania medzi odborovými organizáciami v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. neprišlo, aj napriek snahe Odborového združenia ČLEN spojiť sily za požiadavky zamestnancov, bude rozhodovať v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní rozhodca, určený MPSVaR o tom, ktorá odborová organizácia je oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu.

Jediné kritériom je počet členov, ktoré bude rozhodca posudzovať podľa nám stále nejasných pravidiel celého tohto rozhodcovského procesu. Môžu mať na to vplyv jednotlivé prihlášky, ale aj strhávanie členských príspevkov. Preto Odborové združenie ČLEN zamestnancom formou prílohy časopisu distribuovalo členské prihlášky a každý zamestnanec nás sám podpísaním prihlášky, môže svojím hlasom podporiť a delegovať vyjednávať jeho požiadavky.

Keďže sme sa v poslednom rozhodcovskom proces v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. stretli s podivnými skutočnosťami, či to bolo veľké množstvo že vraj dvojitých členstiev v oboch odborových organizáciách, alebo nesprávne strhnutie členských príspevkov zamestnávateľom v prospech konkurenčnej odborovej organizácie, práve v rozhodujúcom období pre rozhodovanie, musíme upozorniť na zvláštne konanie druhej odborovej organizácie v týchto dňoch.

Z neoficiálnych informácií od zamestnancov sme sa dozvedeli, že v týchto dňoch odborová organizácia ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., distribuuje cez vedúcich zmien na pracoviská prihlášky. Na tom, by nebolo nič podozrivé, ale argumentom pre opakované podpisovanie prihlášok je, že sa omylom skartovali, respektíve stratili. Ako uveriť tomuto argumentu, to už vyžaduje poriadnu dávku predstavivosti, preto vyzývame zamestnancov, aby nás informovali o každom nekalom správaní v tomto procese, tak zamestnávateľa, ako aj druhej odborovej organizácii, lebo žiaľ skúsenosti z minulého obdobia nás nabádajú byť v strehu.

Ešte raz si dovolím vyzvať všetkých zamestnancov, ktorí chcú podporiť zmenu pri vyjednávaní a určite aj lepšie mzdové podmienky, aby tak urobili podpísaním prihlášky za člena OZ ČLEN ešte v januári. Čas sa kráti.

Na záver vyjadrím očakávanie, že proces bude aj zo strany rozhodcu, určeného pánom Tomanom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny transparentný a spravodlivý. Argumenty, podklady a dôkazy máme prichystané, otázka bude, či ich bude nestranný , nezávislý rozhodca delegovaný ministerstvom brať do úvahy.

Predseda OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]