PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA NA OCHRANU PRÁV ZAMESTNANCOV.

Aj napriek tomu, že Odborové združenie ČLEN na rozdielod ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. nie je organizované pod Konfederáciou odborových zväzov, rozhodli sme sa na poslednom odborovom výbore, podporiť petíciu organizovanú KOZ.Myslíme si, že každý zamestnanec na Slovensku, aj keď je podporovateľom, ktorejkoľvek politickej strany, by si mal uvedomiť, aké zákony sú momentálne schvaľované a […]

POROVNANIE MZDOVÝCH PODMIENOK S RAFINÉRIOU OMV.

Keďže cieľom OZ ČLEN je dobiehanie vyspelej Európy v otázkach miezd a benefitov pre zamestnancov Slovnaft, a.s., prinášame Vám stručný prehľad mzdových podmienok a benefitov v susednej 60 km vzdialenej rafinérii. Prehľad je len orientačný a mierený na zamestnancov vo výrobe. 1.Tarifné základné mzdy pre vonkajších operátorov presahujú 3000€,pre vnútorných operátorov 4000€ a vedúcich zmien […]

ZMENA ZÁKONNÍKA PRÁCE – KONIEC ÚSTAVNÝCH PRÁV ZAMESTNANCOV.

V absurdite dnešnej doby a zrýchleného prijímania zákonov pod rúškom núdzového stavu, si mnohí zamestnanci , ani nevšimli, čo sa chystá oligarchia a korporácie pretlačiť do našej legislatívy. Naschvál píšem zamestnanci a nie ich zástupcovia, odborári keďže som zachytil iba jedno vyjadrenie predstaviteľov KOZ, akoby s touto zásadnou legislatívnou zmenou potichučky súhlasili. Rôzne občianske združenia […]

KILEČKO 2 – NÁVRAT DO FEUDALIZMU

Na začiatok pripomínam, že po už schválenej novele Zákonníka práce vládnym antisociálnym valcom, kedy v rozpore s ústavnými právami chcú obmedziť občanov nezávisle zakladať odborové organizácie, pretlačili zamestnávatelia svoje videnie sveta sociálneho dialógu a aj vđaka Sulíkovmu kilečku č. 1 a aktuálnemu kilečku č.2 vystáva základná otázka.KTO JE SKUTOČNÝM MINISTROM PRÁCE , SOCIÁLNYCH VECÍ A […]

OLIGARCHIA, POLITIKA A ODBORY.

Takže k včerajšej tlačovke pána ministra. Ale poďme trošku rekapitulovať. Poďme si dať odpoveď na pár otázočiek:1.Prečo minimálna mzda svojím rastom predbieha rast priemernej mzdy na Slovensku.2.Prečo minimálna mzda svojim celkovým objemom zaberá čoraz väčší pomer k priemernej mzde.3.Kto má zodpovednosť za rast priemerných miezd za posledných 30 rokov a prečo odbory nevyjednávajú také požiadavky, […]

OKLAMANÍ UČNI

Dostala sa k nám neoverená informácia, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s. odmietla poskytnúť pracovné miesta žiakom stredného odborného chemického učilištia vo Vlčom Hrdle. Žiaci dokončili učňovské vzdelávanie s veľmi dobrými výsledkami, absolvovali prax na výrobných prevádzkach v spoločnosti, mali podpísané zmluvy na základe rôznych programov duálneho vzdelávania. A výsledok celého procesu je žiadne pracovné miesto. Nie […]

BENEFITY ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ÚROVEŇ NÍZKYCH MIEZD NA SLOVENSKU.

Na začiatok pár otázok pre zamestnancov: 1.Viete akú vzájomnú dohodu o činnosti má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a je verejne dostupná?2.Viete akým systémom sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?3.Poznáte výšku platu a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov?4. Poznáte výšku finančných príspevkov od zamestnávateľana činnosť […]

DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE č.98

DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE č.98 Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať Článok 1 (1) Pracovníci budú požívať primeranú ochranu proti všetkým prejavom diskriminácie smerujúcim k ohrozeniu odborovej slobody v ich zamestnaní. (2) Taká ochrana sa najmä uplatní, pokiaľ ide o konanie majúce za cieľ: a) viazať zamestnanie pracovníka na podmienku, že […]

PRESTÁVKA V PRÁCI A IP

Obrovský úspech OZ ČLEN:Po poradenstve na Inšpektoráte práce Bratislava sme zas o krok bližšie k zarátaniu celej prestávky v práci /primeraného časuna jedlo a odpočinok do pracovného času/ 1. Inšpektorát potvrdil, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s. dlhodobo porušuje zákon v oblasti prestávky v práci, keďže zákon nedovoľuje rozdeľovať prestávku v práci na časť, ktorá sa nezapočítava […]

5 ZMENOVÝ REŽIM V SLOVNAFT, a.s.

5 ZMENOVÝ REŽIM V SLOVNAFT, a.s.. Tak a teraz podrobnejšie k problematike pracovného času čisto matematicky, aby to pochopili aj manažéri a učitelia matematiky. Celkový počet kalendárnych hodín za rok:52x24x7=8736 na zamestnanca pri 4 zmenách = 2184na zamestnanca pri 5 zmenách = 1747,2 Celkový súčasný odpracovaný pracovný čas so započítanou prestávkou v práci / výsledok […]