OKLAMANÍ UČNI

Dostala sa k nám neoverená informácia, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s. odmietla poskytnúť pracovné miesta žiakom stredného odborného chemického učilištia vo Vlčom Hrdle. Žiaci dokončili učňovské vzdelávanie s veľmi dobrými výsledkami, absolvovali prax na výrobných prevádzkach v spoločnosti, mali podpísané zmluvy na základe rôznych programov duálneho vzdelávania. A výsledok celého procesu je žiadne pracovné miesto. Nie […]

BENEFITY ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ÚROVEŇ NÍZKYCH MIEZD NA SLOVENSKU.

Na začiatok pár otázok pre zamestnancov: 1.Viete akú vzájomnú dohodu o činnosti má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a je verejne dostupná?2.Viete akým systémom sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?3.Poznáte výšku platu a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov?4. Poznáte výšku finančných príspevkov od zamestnávateľana činnosť […]

DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE č.98

DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE č.98 Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať Článok 1 (1) Pracovníci budú požívať primeranú ochranu proti všetkým prejavom diskriminácie smerujúcim k ohrozeniu odborovej slobody v ich zamestnaní. (2) Taká ochrana sa najmä uplatní, pokiaľ ide o konanie majúce za cieľ: a) viazať zamestnanie pracovníka na podmienku, že […]

PRESTÁVKA V PRÁCI A IP

Obrovský úspech OZ ČLEN:Po poradenstve na Inšpektoráte práce Bratislava sme zas o krok bližšie k zarátaniu celej prestávky v práci /primeraného časuna jedlo a odpočinok do pracovného času/ 1. Inšpektorát potvrdil, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s. dlhodobo porušuje zákon v oblasti prestávky v práci, keďže zákon nedovoľuje rozdeľovať prestávku v práci na časť, ktorá sa nezapočítava […]

5 ZMENOVÝ REŽIM V SLOVNAFT, a.s.

5 ZMENOVÝ REŽIM V SLOVNAFT, a.s.. Tak a teraz podrobnejšie k problematike pracovného času čisto matematicky, aby to pochopili aj manažéri a učitelia matematiky. Celkový počet kalendárnych hodín za rok:52x24x7=8736 na zamestnanca pri 4 zmenách = 2184na zamestnanca pri 5 zmenách = 1747,2 Celkový súčasný odpracovaný pracovný čas so započítanou prestávkou v práci / výsledok […]

Povinnosti zamestnávateľa pri záťaži teplom.

Pracovné prostredie – 4. časť – Mikroklimatické podmienky Mikroklimatické podmienky v pracovnom prostredí zahrňujú teplo, chlad, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu, sálavú teplotu strojov, strojových zariadení, materiálu a stien. Medzi tieto podmienky môžeme zaradiť aj prašnosť pracovného prostredia. Teploty v pracovnom prostredí, či už nízke alebo vysoké, ovplyvňujú výkonnosť každého zamestnanca a v neposlednom rade vplývajú […]

Štrajk je Vašim základným ústavným právom.

Zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) môžu naďalej štrajkovať. Majú na to ústavné právo. Rozhodol košický okresný súd. „Žalobcovi nehrozí nenapraviteľná ujma, ale u žalovaných by došlo k zásahu do ich ústavného práva,“ uviedla hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. Vedenie podniku od súdu žiadalo, aby neodkladným opatrením zabránil ďalším protestom. Považovalo ich za nezákonné, keďže […]

NOČNÁ PRÁCA

Aj z tohto dôvodu budeme požadovať od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. kratší pracovný týždeň práve pre zmenových zamestnancov, ktorým bol predĺžený neetickým spôsobomv roku 2013. Aj preto, aby viac času mohli tráviť na regeneráciu organizmu, na spoločné chvíle zo svojou rodinou, na dlhý odpočinok v dôchodkovom veku. Nočná práca znižuje kvalitu života a môže byť príčinou […]

13 a14 plat po novom

13. a 14. plat od roku 2019 (zmeny) V roku 2019 sa mení podmienka pre oslobodenie 13. platu vo výške 500 €, zamestnávateľ už nemusí poskytnúť plnenie vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Aké sú ďalšie zmeny? Oslobodenie od dane pri výplate tzv. 13. a 14. platov (odmien) zamestnancom, najviac 500 eur v úhrne od všetkých […]

Otcovská materská dovolenka

MATERSKÁ OTCOVSKÁ DOVOLENKANiečo pre mladých slovnaftárov, výhoda, ktorá v minulosti nebola, ale dnes ju využíva stále viac uvedomelých zamestnancov. Zamestnávateľovi táto výhoda pre zamestnancov spôsobuje prirodzene nepríjemnosti, ale viniť z tohto legislatívneho opatrenia v prospech rodiny a problémov ohľadom ľudských zdrojov pre zamestnávateľa zamestnanca nie je na mieste. Je len hlúposť, alebo nevedomosť zamestnancov, keď nevyužijú […]