PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021

Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní

Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme rovnako pripravení všetky Vaše dobré návrhy aj podporiť. Z tohto dôvodu navrhujeme stretnutie odborových výborov priebežne a ešte pred podpisom kolektívnej zmluvy. Účelom rokovaní, by boli:

1.informácie o priebežných návrhoch ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s., ako aj návrhoch zamestnávateľa,

2.možná podpora kolektívnemu vyjednávaniu zo strany Odborového združenia ČLEN, forma a obsah a načasovanie.

3.začiatok spolupráce odborových organizácií aj v iných oblastiach pracovného života v spoločnosti SLOVNAFT, a.s..Odborové združenie ČLEN má podľa rozhodnutia rozhodcu 520 členov, čo je vyše 20 percent všetkých zamestnancov.

V tomto zmysle sme pripravení v akomkoľvek čase na rokovania o všetkých mzdových pracovnoprávnych návrhoch v procese kolektívneho vyjednávania, keďže sa domnievame, že všetky odborové organizácie by mali v tomto zmysle postupovať spoločne , tak aby zamestnanci, ktorých sme zástupcovia, mali z prijatých opatrení čo najlepšie mzdové a sociálne benefity.

Len spolu vieme byť silnejší a vyjednať kvalitnú kolektívnu zmluvu pre všetkých zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Predseda OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

ZASADNUTIE ČLENSKÉHO VÝBORU OZ ČLEN

Tento týždeň sa konalo zasadnutie OZ ČLEN, na ktorom sme prijali uznesenia a plán činnosti na nasledujúce obdobie, aj vzhľadom na výsledky rozhodcov v procese kolektívneho vyjednávania. 1.OZ ČLEN osloví odborový výbor ZO Echoz o spoločné stretnutie k priebežným výsledkom vyjednávania ešte pred podpisom kolektívnej zmluvy. 2.OZ ČLEN ponúkne podporu pri vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy […]