KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené.

1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, ktorý v priebehu rokovaní zmenil na zvýšenie o 15 €.

2. ZO ECHOZ navrhlo podpísať KZ na 5 rokov, zamestnávateľ žiada podpísať na 2 roky.

3. Pravdepodobne sa čaká podľa pôvodného návrhu ZO ECHOZ na priemerné navýšenie miezd v Bratislave za rok 2020 zverejnených ŠÚSR.

Teraz pár faktov:miera inflácie v SR v roku 2020 =1,9%hrubá priemerná mzda v roku 2019 Bratislavský kraj =1641 €hrubá priemerná mzda 3/2020 Bratislavský kraj =1358 €zvýšenie miezd v rafinérii v Rakúsku 2020 =1,8% /60€/priemerné hrubé mzdy v hospodárstve v Rakúsku 2019 =3724€

Názor si urobte sami, ale podpisovať kolektívnu zmluvu v čase krízy na dlhšie obdobie, ako rok je hazardom pre zamestnancov, hlavne s ohľadom na očakávaný rast hospodárstva spojený s plánom obnovy a naliatia miliárd EUR do hospodárstva v nasledujúcom období. Rovnako sa dá očakávať rast inflácie a aj daňové zaťaženie.

Informácie z kolektívneho vyjednávania sú neoverené, preto k nim aj tak pristupujte, v zásade sa informujte u zástupcov ZO ECHOZ o priebehu kolektívneho vyjednávania, keďže sa nám zdá, že prebieha v utajenom režime, oproti minulým kolektívnym vyjednávaniam. Pôvodný návrh ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. nájdete na intranetovej stránke. Či je ambiciózny, alebo nie nebudeme radšej komentovať, kým nie je proces kolektívneho vyjednávania ukončený. O tom, v akom znení bude kolektívna zmluva podpísaná budú v konečnom dôsledku rozhodovať Vaši zástupcovia, predsedovia ROD , teda členovia odborového výboru ZO ECHOZ, preto vytvárajte na ich konečné rozhodnutie tlak. Je to vo Vašom záujme. OZ ČLEN ponúklo ZO ECHOZ podporu, každému ambicióznejšiemu návrhu, ako aj prípadných nátlakových akcií v procese kolektívneho vyjednávania.

predseda OZ ČLEN

Releated

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]

ZASADNUTIE ČLENSKÉHO VÝBORU OZ ČLEN

Tento týždeň sa konalo zasadnutie OZ ČLEN, na ktorom sme prijali uznesenia a plán činnosti na nasledujúce obdobie, aj vzhľadom na výsledky rozhodcov v procese kolektívneho vyjednávania. 1.OZ ČLEN osloví odborový výbor ZO Echoz o spoločné stretnutie k priebežným výsledkom vyjednávania ešte pred podpisom kolektívnej zmluvy. 2.OZ ČLEN ponúkne podporu pri vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy […]