2% dane

Odborové združenie ČLEN je registrované za poberateľa 2%  podielu dane za rok 2020.

Každý, kto sa chce rozhodnúť poukázať  svojich 2% daní OZ ČLEN, môže tak urobiť vyplnením a odovzdaním VYHLÁSENIA a POTVRDENIA o zaplatení dane  v nasledujúcich dňoch v kancelárii na internáte, alebo dôverníkom OZ ČLEN na pracoviskách.

Kontakt :0908740414

Vyhlásenie o poukázaní 2% podielu dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Preto nezabudnite v týchto dňoch pri žiadostiach o ročné zúčtovanie začiarknuť políčko na možnosť poukázania 2% dane.
OZ ČLEN sa stalo aj v roku 2021 poberateľom 2% podielu zaplatenej dane a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie vyhlásenia na poukázanie Vašich 2% zaplatenej dane Odborovému združeniu ČLEN.
Vyhlásenie budeme aj distribuovať na pracoviská a je k dispozícii na našej webovej stránke, intranetovej  aj vo FB skupine na stiahnutie.
Vo vyhlásení stačí vyplniť Vaše základné údaje, čiastku dane doplníme, až po 31.3.2021, po doručení potvrdení od zamestnávateľa.
OZ ČLEN, ako nezávislé odborové združenie začalo pôsobiť plne nezávisle na zamestnávateľovi od svojho vzniku, až do teraz. Celú činnosť vieme realizovať bez výhod od zamestnávateľa, len z vašich členských príspevkov a darov, tak aby Vaše záujmy boli pre nás poslaním, bez možnosti vydierania a ovplyvňovania procesu kolektívneho vyjednávania zamestnávateľom cez výhody pre odbory.
Všetky finančné prostriedky využívame efektívne, tak, aby sme mohli poskytovať výhody pre Vás a zároveň Vás nezávisle na zamestnávateľovi zastupovať v procese kolektívneho vyjednávania a ostatných právnych otázkach v oblasti pracovného práva, tak aby sme spolu dosiahli náš cieľ – európske mzdy a lepšie pracovné podmienky.

CELÝ TÍM OZ ČLEN VÁM ĎAKUJE