ROZHODCA A VYJEDNÁVANIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.


Vážení zamestnanci,

v procese rozhodovania, ktorá odborová organizácia bude oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu prišlo k prirodzenému zdržaniu, z dôvodu koronavírusu a opatreniami s povinnou karanténou.
Z tohto dôvodu budeme musieť byť my aj Vy, ešte niekoľko dní trpezliví, keďže tieto skutočnosti sú objektívne a nikto ich nevie ovplyvniť.


Zamestnávateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa k procesu kolektívneho vyjednávania vyjadrila, že bude postupovať v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorého je proces určenia odborovej organizácie oprávnenej podpísať kolektívnu zmluvu súčasťou.


Aj napriek týmto skutočnostiam sme presvedčení, že by mali postupovať odborové organizácie v zhode voči zamestnávateľovi, čo sa nám však nepodarilo vzájomnými rokovaniami s odborovou organizáciou ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dosiahnuť.


Predseda OZ ČLEN

Releated

ROZHODNUTIE ROZHODCU

Keďže spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vydala oznam o doručení rozhodnutia v spore o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, musíme zatiaľ neoficiálne reagovať. 1. Do dnešného dňa nám nebolo doručené rozhodnutie, aj napriek tomu, že bolo zasielané v pred týždňom poštou doporučene prvou triedou. Z tohto dôvodu neoficiálne vyjadrenie. 2. Z neoficiálnych vyjadrení máme […]