ROZHODCA A VYJEDNÁVANIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.


Vážení zamestnanci,

v procese rozhodovania, ktorá odborová organizácia bude oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu prišlo k prirodzenému zdržaniu, z dôvodu koronavírusu a opatreniami s povinnou karanténou.
Z tohto dôvodu budeme musieť byť my aj Vy, ešte niekoľko dní trpezliví, keďže tieto skutočnosti sú objektívne a nikto ich nevie ovplyvniť.


Zamestnávateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa k procesu kolektívneho vyjednávania vyjadrila, že bude postupovať v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorého je proces určenia odborovej organizácie oprávnenej podpísať kolektívnu zmluvu súčasťou.


Aj napriek týmto skutočnostiam sme presvedčení, že by mali postupovať odborové organizácie v zhode voči zamestnávateľovi, čo sa nám však nepodarilo vzájomnými rokovaniami s odborovou organizáciou ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dosiahnuť.


Predseda OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]