KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť. Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo […]

KOLEKTÍVNA ZMLUVA V PPC INVESTMENTS, A.S..

Tak, ako sme Vás informovali, Odborové združenie ČLEN podpísalo so zástupcami spoločnosti PPC Investments, a.s. /Paroplyn Bratislava/ patriacej od roku 2018 do portfólia VEOLIA GROUP, historicky prvú kolektívnu zmluvu v tejto, v minulosti pre našich oligarchov lukratívnej spoločnosti, na ktorej rozprávkovo zbohatli. Okrem nastavenia vzájomných vzťahov a poskytovania informácií z oboch strán, ako aj zachovania […]

DOHODA NA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVEVO VEOLIA GROUP. S uspokojením môžeme oznámiť, že OZ ČLEN a spoločnosť PPC Investments, a.s., ako sociálni partneri dospeli po niekoľkých kolách rokovaní,na konečnom znení Kolektívnej zmluvy, mimochodom historicky prvej v tejto spoločnosti, od podivnej privatizácie skupinou Penta. Formálne nás čaká už len podpis Kolektívnej zmluvy. Na začiatok by som chcel oceniť […]

NEPLATNÁ VÝPOVEĎ PREDSEDOVI OZ ČLEN

SPOR PREDSEDU OZ ČLEN VOČI SLOVNAFT, A.S. = 1:0 Sudkyňa Okresného súdu Bratislava III rozhodla 2.7.2020 po 2 a pol roku o neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru s Jánom Sýkorom spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. Bližšie informácie mimochodom aj o servilnom svedectve predsedu ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. proti predsedovi OZ ČLEN v prospech zamestnávateľa prinesieme nasledujúce […]

NARIAĎOVANIE VÝMENY ZMIEN

Pretože zamestnávateľ pristúpil k nariaďovaniu výmeny nočných zmien za ranné, musíme sa vyjadriť do tretice aj k tomuto nezákonnému kroku zamestnávateľa.Najprv zacitujem zo Zákonníka práce. § 97ZPPráca nadčas(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná […]

NARIAĎOVANIE KĹZAVÝCH ZMIEN

K tejto téme sme sa vyjadrovali pravidelne, takže ešte raz.Na začiatok Vás musíme informovať, že tému Xových zmien a KV čiek riešime naďalej, keďže sa Inšpektorát práce úspešne vyhol rozhodnutiu k nášmu podaniu. Dlhodobo tvrdíme, že výsledkom tohto systému sú neustále minimálne stavy na výrobných prevádzkach rafinérie s čoraz menej skúsenými operátormi.Jednoducho napísané, zamestnávateľ nevie […]

SVOJVÔĽA ZAMESTNÁVATEĽA

DOVOLENKY, KV A VÝMENA ZMIEN V posledných dňoch sa dozvedáme od zamestnancov, že niektoré nariadenia, ktoré aplikujú jednotliví vedúci na výrobných prevádzkach sú v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce.Tieto opatrenia nijako nesúvisia s opatreniami zavedenými v súvislosti s covid vírusom. S podobnými nariadeniami sme sa stretávali aj v minulosti , takže zacitujeme trošku zo Zákonníka […]

POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE A NEPORIADOK

Vzhľadom na to , že spoločnosť SLOVNAFT, a.s doručila zamestnancom nesprávne potvrdenia o zaplatení danez príjmov zo závislej činnosti a Daňový úrad neakceptuje tieto potvrdenia , si Vás dovoľujeme poprosiť každého, komu bolo doručené nové potvrdenie, aby ho odovzdal predsedovi, alebo inému funkcionárovi OZ ČLEN.V opačnom prípade Vaše dane, prepadnú v prospech štátu. Ďakujeme. Bohužiaľ […]

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE VO VEOLII

ZAČALO KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE Tento týždeň OZ ČLEN predložilo návrh kolektívnej zmluvy v spoločnosti PPC Investments, a.s. skupiny Veolia. Na začiatok uvediem, že nie je nič príjemnejšiepre odborovú organizáciu, ako vyjednávať požiadavky zamestnancov vo firme, kde je organizovanosť 70% a pevne zamestnanci stoja za odborovou organizáciou. Samozrejme , že zo strany nás zástupcov zamestnancov je to […]