ROZHODNUTIE ROZHODCU

Keďže spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vydala oznam o doručení rozhodnutia v spore o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, musíme zatiaľ neoficiálne reagovať.

1. Do dnešného dňa nám nebolo doručené rozhodnutie, aj napriek tomu, že bolo zasielané v pred týždňom poštou doporučene prvou triedou. Z tohto dôvodu neoficiálne vyjadrenie.

2. Z neoficiálnych vyjadrení máme informáciu, že v rozhodnutí je stanovený počet členov OZ ČLEN cca 500 členov /nárast oproti roku 2018 +100/ a ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. cca 700 členov/ pokles oproti roku 2018 -200/ čo je rozdiel cca 200 členov. Pripomíname, že v roku 2018 tento rozdiel bol 500 členov.Z tohto pohľadu pozitívny výsledok pre OZ ČLEN a ostáva len dúfať, že sa do budúcna prebudia aj odborovo ľahostajní zamestnanci a tento trend bude pokračovať.Treba si uvedomiť, že bez podpory zamestnancov, žiadna odborová organizácia nedokáže zmeniť spôsob, ani výsledky každoročného vyjednávania.

3. Na základe tohto výsledku bude oprávnená uzatvoriť kolektívnu zmluvu odborová organizácia ZO ECHOZ, pri SLOVNAFT, a.s.. Ostáva dúfať, že s pozitívnym výsledkom i keď predpokladáme, že funkcionári druhej odborovej organizácie budú mať úmysel podpísať kolektívnu zmluvu na dlhšie obdobie, keďže mnohí majú preddôchodkový vek. /rádi by sme sa mýlili, lebo v konečnom dôsledku bude kolektívnu zmluvu schvaľovať odborový výbor/

4. Dovoľujeme si poopraviť oznam zamestnávateľa v jednom podstatnom slovíčku a to, že rozhodnutie sporu sa týka odborovej organizácie oprávnenej uzatvoriť kolektívnu zmluvu, a nie, ako zamestnávateľ oznamuje rokovať o kolektívnej zmluve. Domnievame sa, že tak renomovaná spoločnosť, akou SLOVNAFT, a.s. nepochybne je a riadi sa rôznymi kódexami správania sa, by nemala z rokovaní o kolektívnej zmluve vylučovať odborovú organizáciu, ktorá zastupuje vyše 500 jej zamestnancov. Nie pre negatívny postoj zamestnávateľa k OZ ČLEN, ale pre pozitívnu spätnú väzbu k svojim vlastným zamestnancom, ako to každoročne spoločnosť proklamuje rôznymi “okrúhlymi stôlmi”.

5. Odborové združenie ČLEN bude podporovať každý dobrý návrh ZO ECHOZ, pri SLOVNAFT, a.s. pre zamestnancov a naďalej vytvárať tlak na uzatvorenie tých najlepších mzdových podmienok a benefitov. Z tohto dôvodu budeme ponúkať odborovej organizácii ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. súčinnosť pri prípadných nátlakových aktivitách na podporu kolektívneho vyjednávania a najlepších požiadaviek pre zamestnancov.

6. Podľa Zákona o kolektívnom vyjednávaní, by mali postupovať odborové organizácie v zhode a súčinnosti v záujme zamestnancov o čo sme sa aj snažili. Navrhovali sme zosúladenie návrhov, zastúpenie aspoň jedného zástupcu OZ ČLEN vo vyjednávacej komisii, podpísanie memoranda o spolupráci, či možnosť podpísať dohodnutú kolektívnu zmluvu obidvomi odborovými organizáciami. Žiaľ druhá strana každý náš návrh odmietla, čo dozaiste hrá do kariet zamestnávateľovi, ale rozhodne nie zamestnancom.

Na záver len pripomeniem, že v neďalekej rafinérii v našom regióne zarábajú rovnakí operátori ročne priemerne 45 000 € v piatich zmenových režimoch/kratší pracovný týždeň/. Dohodnuté zvýšenie základných miezd a príplatkov bolo v tejto rafinérii dohodnuté v roku 2021 na úrovni 1,8 %. / čo znamená od 60€ /. Ešte raz vyjadrím nádej, že odborová organizácia ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. vyjedná mzdové podmienky, ktorými sa aj slovenskí operátori priblížia k mzdovým podmienkam v neďalekej rafinérii a postupne sa stanú rovnoprávnymi zamestnancami v Európskej únii.

Predseda OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]