POROVNANIE MZDOVÝCH PODMIENOK S RAFINÉRIOU OMV.

Keďže cieľom OZ ČLEN je dobiehanie vyspelej Európy v otázkach miezd a benefitov pre zamestnancov Slovnaft, a.s., prinášame Vám stručný prehľad mzdových podmienok a benefitov v susednej 60 km vzdialenej rafinérii.

Prehľad je len orientačný a mierený na zamestnancov vo výrobe.

1.Tarifné základné mzdy pre vonkajších operátorov presahujú 3000€,pre vnútorných operátorov 4000€ a vedúcich zmien 5000€.

2.Zamestnanci v nepretržitej prevádzke majú stanovený kratší 36 hodinový pracovný týždeň.

3.Príplatok za prácu v nedeľu je 100%

4.Príplatok za nadčasovú prácu 50%, ak sa nadčasom predlžuje nočná zmena 100%, navyše zamestnávateľ prepláca aj hodiny z a na cestu na nadčasovú prácu.

5.Príplatok za roky praxePredovšetkým na západ od nás sú zavedené iné tabuľkové systémy, v ktorých je už zarátaný príplatok za roky praxe takým spôsobom, že sa každé dva roky navyšuje tomu, ktorému konkrétnemu zamestnancovi základná mzda podľa toho,v ktorej tarifnej triede je zaradený od 50€ až po 500€ za mesiac.Roky praxe sa rátajú , aj od ostatných zamestnávateľoch v odvetví respektíve v skupine.

6.Príplatok za prácu vo sviatok 100%.

7.Príspevok na dovolenku /13 plat/a vianočná mzda /14 plat/je vo výške základnej mzdy každého zamestnanca , bez diferencovania a subjektívneho hodnotenia menežérov.

8.Jubilejné odmeny za 25 rokov jedna základná mzda, za 35 rokov 2 základné mzdy a za 40 rokov 3 základné mzdy.

9.Zmenový príspevok za každú hodinu 1.35 € /za mesiac cca 209 €/

10.Príplatok za nočnú prácu je 3,60 za hodinu.

11.Nástupná najnižšia základná mzda v najnižšej triede je 2054 €

12.Mesačný príspevok učeň 1. ročníka 821€, 2.ročníka 1094€, 3. ročníka 1368€. 4 ročníka 1687€. K tomu trinásty a štrnásty plat a odmeny za úspešne vykonanú skúšku. Prax učňa sa ráta do rokov praxe u zamestnávateľa.

13.Dovolenka do 25 rokov praxe 27 dní , nad 25 praxe rokov 33 dní.

14.Príplatky za dozor, zaúčanie a zastupovanie vyšších pozícií sú samozrejmosťou.

Okrem týchto bodov majú zamestnanci ďalšie výhody a benefity ohľadom rôznych dávok, odchodného, odstupného, ďalších prekážok v práci, príprava na štúdium atď.

Zvyšovanie základných miezd

rok 2018_3,1%,

rok 2019_3,4% , min 100€,

rok 2020_2,6%, min 70€.

Treba si uvedomiť, že každoročné zvyšovanie miezd, ako aj všetky príplatky a odmeny v rafinérii vo Schwechate sa odvíjajú z trikrát vyššej mzdy, ako zamestnancovi v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Vyššie mzdy znamenajú vyšší dôchodok slovnaftárov.

Vyššie mzdy znamenajú viac zdrojov vo všetkých sociálnych, zdravotných a dôchodkových systémoch.

Vyššie mzdy znamenajú vyššiu životnú úroveň všetkých slovnaftárov a ich rodín.

Odborové združenie ČLEN nevyužíva žiadne výhody od zamestnávateľa, je financované výlučne z Vašich členských príspevkov a preto jediný záväzok máme voči Vám zamestnancom spoločnosti Slovnaft.

Tím OZ ČLEN.

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]