Stravovacia komisia

Mgr. Miroslav Šuňal

Mgr.Miroslav Šuňal

Dárius Korosi

Zoltán Vávra