ZASADNUTIE ČLENSKÉHO VÝBORU OZ ČLEN

Tento týždeň sa konalo zasadnutie OZ ČLEN, na ktorom sme prijali uznesenia a plán činnosti na nasledujúce obdobie, aj vzhľadom na výsledky rozhodcov v procese kolektívneho vyjednávania.

1.OZ ČLEN osloví odborový výbor ZO Echoz o spoločné stretnutie k priebežným výsledkom vyjednávania ešte pred podpisom kolektívnej zmluvy.

2.OZ ČLEN ponúkne podporu pri vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy ZO Echoz v prípade neprijateľnej ponuky zamestnávateľa a podpory návrhom odborovej organizácie.

3.OZ ČLEN presunie 10% objemu prijatých členských príspevkov za rok 2020 do štrajkového fondu OZ ČLEN.

4.OZ ČLEN zvýši komunikáciu so zamestnancami elektronickými možnosťami e-mailovou formou a elektronickými prieskumami. Z tohto dôvodu oslovíme zamestnávateľa o nastavenie prijímania e-mailových správ od OZ ČLEN pre zamestnancov, tak, aby neboli blokované, respektíve označované za spam.

5.Ku kolektívnemu vyjednávaniu sme viedli rôznorodú diskusiu, ale keďže nás o priebežných výsledkoch nemá potrebu informovať zamestnávateľ, ani druhá odborová organizácia aj napriek tomu, že zastupujeme vyše 500 zamestnancov, bohužiaľ nemáme možnosti ovplyvniť konečný výsledok.

Aj napriek tomu sa domnievame, že dohodnuté zvýšenie základnej mzdy a príplatkov by malo mať na zreteli aj výsledok kolektívneho vyjednávania v najbližšej rafinérii v našom európskom regióne, kde sú mzdy násobne vyššie, ako v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a aj napriek tomu bolo dohodnuté v roku 2021 zvýšenie mzdy o 1.8% čo v uvedenej rafinérii znamená minimálne zvýšenie miezd o cca 60€. Rovnako sme presvedčení, že obdobie, ktoré práve prežívame a očakávaný plán obnovy bude mať za následok oživenie ekonomiky a predpokladať dnes vývoj bude ťažké. Preto podpísať v tomto krízovom období kolektívnu zmluvu na dlhšie obdobie bude hazardom zo strany zástupcov zamestnancov, aj vzhľadom na očakávaný rast cien rôznych komodít, ktoré už v tomto období rastú aj dvojcifernými percentuálnymi hodnotami.

Preto OZ ČLEN bude pozorne sledovať vývoj kolektívneho vyjednávania a očakáva taký výsledok kolektívneho vyjednávania , ktorým sa reálne začneme približovať mzdovým podmienkam zamestnancom v rafinériách v našom európskom regióne. Tiež veríme, že výsledok kolektívneho vyjednávania bude znamenať naozaj reálne zvýšenie miezd zamestnancov Slovnaftu vzhľadom na očakávanú infláciu.

OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]