BENEFITY ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ÚROVEŇ NÍZKYCH MIEZD NA SLOVENSKU.

Na začiatok pár otázok pre zamestnancov: 1.Viete akú vzájomnú dohodu o činnosti má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a je verejne dostupná?2.Viete akým systémom sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?3.Poznáte výšku platu a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov?4. Poznáte výšku finančných príspevkov od zamestnávateľana činnosť […]

POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE A NEPORIADOK

Vzhľadom na to , že spoločnosť SLOVNAFT, a.s doručila zamestnancom nesprávne potvrdenia o zaplatení danez príjmov zo závislej činnosti a Daňový úrad neakceptuje tieto potvrdenia , si Vás dovoľujeme poprosiť každého, komu bolo doručené nové potvrdenie, aby ho odovzdal predsedovi, alebo inému funkcionárovi OZ ČLEN.V opačnom prípade Vaše dane, prepadnú v prospech štátu. Ďakujeme. Bohužiaľ […]

2% PODIELU DANE PRE OZ ČLEN.

Keďže zamestnávateľ, až v týchto dňoch distribuuje zamestnancom potvrdenia o zaplatení dane, dovoľujem si Vás, ktorí sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2% podielu daní osloviť s prosbou pre OZ ČLEN. OZ ČLEN funguje výlučne s príspevkov svojich členov, bez zdedeného miliónového majetku, bez vysokých platov od zamestnávateľa, bez ďalšej finančnej podpory na činnosť od […]

PART TIME ZMENA, PRACOVNEJ ZMLUVY

PART TIME ALEBO ZMENA PRACOVNEJ ZMLUVY No tak, ako obyčajne sa dozvedáme, že zamestnávateľ spolus predsedom ZO ECHOZ dohadujú ďalšie znižovanie mzdových nárokov zamestnancov a to skracovaním pracovných úväzkov na 80% až do výšky 50%. Tak, ako predchádzajúce opatrenia, tak aj tento nápad je znovu šitý horúcou ihlou, keďže to asi chcú stihnúť do mája.Na […]

NARIAĎOVANIE DOVOLENIEK

NARIAĎOVANIE DOVOLENIEK Keďže sa v uplynulom období vyskytlo niekoľko prípadov nariadenia dovolenky bez vedomia a prerokovaniaso zamestnancom, odporúčame zamestnancom, ktorí potrebujú odložiť novú dovolenku na neskorší termín zvážiť možnosti, keďže zamestnávateľ nerešpektuje ich vlastný záujem: OČR pri nezaopatrených deťoch, alebo PN pri zdravotných problémoch,alebo kontaktov s podozrivými na pozitívny test korona vírusu. Všetky tieto možnosti […]

ZÁKONNÍK PRÁCE A MZDOVÉ OPATRENIA V SLOVNAFT, a.s.

MZDOVÉ OPATRENIA V SLOVNAFT, A.S. a ZÁKONNÍK PRÁCE. Na ozrejmenie aktuálnej situácie ohľadom mzdových a sociálnych opatrení vyplývajúcich zo Zákonníka práce uvediem fakty: 1. OZ ČLEN vyzvalo zamestnávateľa mailovou komunikáciouna koordinováciu a spoločný postup pri riešeniach na vzniknutú mimoriadnu situáciu.Výsledkom bol konferenčný hovor, kde sme boli informovanío prvotných opatreniach v spoločnosti SLOVNAFT, a.s a boli […]

ČLENSKÉ PREUKAZY

OZ ČLEN bude v najbližšom období distribuovať medzi svojich členov nové členské preukazy. Preukazy a ich funkcie uľahčia OZ ČLEN v prvom rade komunikáciu so svojimi členmi, ale budú zároveň ponúkať aj ďalšie možnosti zliav a benefitov v oblasti zdravotného poistenia, povinného zmluvného poistenia, alebo nákupu v obchodoch. Podľa prezentácie zástupcov spoločnosti,ktorá nám ich zdarma […]

KONFERENCIA OZ ČLEN

Na konferencii OZ ČLEN sme prijali tieto hlavné uznesenia: 1. Zmena stanovKeďže sme sa rozrástli o ďalšie spoločnosti, bolo potrebnéurobiť zmeny v oblasti rozhodovania členského výboru.2. Novým podpredsedom OZ ČLEN sa stal pán Ľubomír Šóka.Zmena sa udiala z dôvodu, že Marek Pinkava ukončilpracovný pomer so zamestnávateľom dohodouzo zdravotných dôvodov3. Novým Tajomníkom OZ ČLEN sa stal […]