PITNÝ REŽIM V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, A.S..

Keďže spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zmenila v tomto období spôsob zabezpečovania pitného režimu na vonkajších pracoviskách výrobných prevádzok so záťažou teplom v letných mesiacoch a samozrejme, tak, ako vždy sa, ani neunúvala aspoň diskutovať tento krok s Odborovým združením ČLEN, reagujeme na dotazy zamestnancov.Pitný režim, zvlášť pre vonkajších operátorov bol do teraz zabezpečovaný minerálnymi vodami v […]

KOLEKTÍVNA ZMLUVA V PPC INVESTMENTS, A.S..

Tak, ako sme Vás informovali, Odborové združenie ČLEN podpísalo so zástupcami spoločnosti PPC Investments, a.s. /Paroplyn Bratislava/ patriacej od roku 2018 do portfólia VEOLIA GROUP, historicky prvú kolektívnu zmluvu v tejto, v minulosti pre našich oligarchov lukratívnej spoločnosti, na ktorej rozprávkovo zbohatli. Okrem nastavenia vzájomných vzťahov a poskytovania informácií z oboch strán, ako aj zachovania […]

DOHODA NA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVEVO VEOLIA GROUP. S uspokojením môžeme oznámiť, že OZ ČLEN a spoločnosť PPC Investments, a.s., ako sociálni partneri dospeli po niekoľkých kolách rokovaní,na konečnom znení Kolektívnej zmluvy, mimochodom historicky prvej v tejto spoločnosti, od podivnej privatizácie skupinou Penta. Formálne nás čaká už len podpis Kolektívnej zmluvy. Na začiatok by som chcel oceniť […]

NEPLATNÁ VÝPOVEĎ PREDSEDOVI OZ ČLEN

SPOR PREDSEDU OZ ČLEN VOČI SLOVNAFT, A.S. = 1:0 Sudkyňa Okresného súdu Bratislava III rozhodla 2.7.2020 po 2 a pol roku o neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru s Jánom Sýkorom spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. Bližšie informácie mimochodom aj o servilnom svedectve predsedu ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. proti predsedovi OZ ČLEN v prospech zamestnávateľa prinesieme nasledujúce […]

OKLAMANÍ UČNI

Dostala sa k nám neoverená informácia, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s. odmietla poskytnúť pracovné miesta žiakom stredného odborného chemického učilištia vo Vlčom Hrdle. Žiaci dokončili učňovské vzdelávanie s veľmi dobrými výsledkami, absolvovali prax na výrobných prevádzkach v spoločnosti, mali podpísané zmluvy na základe rôznych programov duálneho vzdelávania. A výsledok celého procesu je žiadne pracovné miesto. Nie […]

NARIAĎOVANIE VÝMENY ZMIEN

Pretože zamestnávateľ pristúpil k nariaďovaniu výmeny nočných zmien za ranné, musíme sa vyjadriť do tretice aj k tomuto nezákonnému kroku zamestnávateľa.Najprv zacitujem zo Zákonníka práce. § 97ZPPráca nadčas(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná […]

NARIAĎOVANIE KĹZAVÝCH ZMIEN

K tejto téme sme sa vyjadrovali pravidelne, takže ešte raz.Na začiatok Vás musíme informovať, že tému Xových zmien a KV čiek riešime naďalej, keďže sa Inšpektorát práce úspešne vyhol rozhodnutiu k nášmu podaniu. Dlhodobo tvrdíme, že výsledkom tohto systému sú neustále minimálne stavy na výrobných prevádzkach rafinérie s čoraz menej skúsenými operátormi.Jednoducho napísané, zamestnávateľ nevie […]

SVOJVÔĽA ZAMESTNÁVATEĽA

DOVOLENKY, KV A VÝMENA ZMIEN V posledných dňoch sa dozvedáme od zamestnancov, že niektoré nariadenia, ktoré aplikujú jednotliví vedúci na výrobných prevádzkach sú v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce.Tieto opatrenia nijako nesúvisia s opatreniami zavedenými v súvislosti s covid vírusom. S podobnými nariadeniami sme sa stretávali aj v minulosti , takže zacitujeme trošku zo Zákonníka […]

BENEFITY ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ÚROVEŇ NÍZKYCH MIEZD NA SLOVENSKU.

Na začiatok pár otázok pre zamestnancov: 1.Viete akú vzájomnú dohodu o činnosti má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a je verejne dostupná?2.Viete akým systémom sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?3.Poznáte výšku platu a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov?4. Poznáte výšku finančných príspevkov od zamestnávateľana činnosť […]