PREROKOVANIE VÝPOVEDÍ ELEKTRIKÁROV.

Keďže zamestnávateľ musel dodržať zákonný postup, oslovil so žiadosťou o prerokovanie výpovedí zamestnancov pre nadbytočnosť v dôsledku organizačnej zmeny na útvare EaVT Odborové združenie ČLEN. V piatok sa uskutočnilo prerokovanie online konferenčným videohovorom, ktorého sa zúčastnili, ako manažéri, právni zástupcovia zamestnávateľa, ako aj pracovníci ľudských zdrojov, tak aj predseda, podpredseda a právny zástupca OZ ČLEN.

V prvom rade sme predstaviteľom zamestnávateľa zdôraznili, že nesúhlasíme s organizačnou zmenou na tomto útvare, keďže nám zamestnávateľ nepredložil aj po opakovaných žiadostiach externý audit, na ktorý sa organizačná zmena odvoláva, samotné rozhodnutie o organizačnej zmene, tak ako bolo prijaté, ani výsledok havarijnej odozvy, najmä so závermi ohľadne počtu zamestnancov v prípade neštandartných udalostí, ktoré nikto, nikdy nevie predpokladať, kedy a že sa udejú.

Aj napriek všeobecným frázam o transparentnosti a etickom postupe v tomto procese, ktorý predstavitelia zamestnávateľa dookola prezentovali, si myslíme, že jednovetová informácia o organizačnej zmene, nemôže znamenať prerokovanie tak závažného kroku pre dotknutých zamestnancov. A ani argument, že podobný proces zvolili aj s druhou odborovou organizáciou nás nepresvedčil o transparentnosti, keďže sme žiadali, aby sa toto prerokovanie uskutočnilo spoločne.

V neposlednom rade sme vyjadrili počudovanie nad týmto krokom zamestnávateľa, keďže plánuje rozviazať pracovný pomer s dlhoročnými zamestnancami /20-30 rokov u zamestnávateľa/, ktorí dosiahli všetky méty kariérneho postupu a radia sa k najspoľahlivejším. Zamestnávateľ samozrejme investoval nemalé prostriedky do týchto zamestnancov vo forme všetkých školení potrebných pre vykonávanie funkcií elektrikárov v tom najnebezpečnejšom prostredí, preto si myslíme si, že sa okamžite uplatnia na pracovnom trhu. Aj napriek tomu sme začali zháňať informácie o voľných pracovných miestach v iných podobných podnikoch v snahe pomôcť im po výpovednej dobe uplatniť sa.

Zamestnávateľ nám odprezentoval, že väčšina zamestnancov prijala túto organizačnú zmenu pozitívne a všetky pohovory voči nim boli vedené v zmysle vysokých etických princípov spoločnosti.

Tak, tu sme sa museli patrične ohradiť a zastať zamestnancov, keďže sme mali dostatok informácií práve od zamestnancov o štýle jednaní s nimi, ktoré ani náhodou nekorelovali s etickým kódexom spoločnosti MOL. Upozornili sme zástupcov zamestnávateľa, že minimálne traja zamestnanci sa obrátia na etickú radu spoločnosti MOL a v mnohých ďalších zostane nepríjemná pachuť tohto “zvláštneho” prístupu zamestnávateľa už navždy.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s, sa prezentuje, ako zamestnávateľ s tými najvyššími etickými hodnotami, transparentnosťou, ale aj s pozitívnou spätnou väzbou k zamestnancom. Aj keby sme sa chceli mýliť, bohužiaľ musíme s poľutovaním skonštatovať, že negatívne dopady organizačnej zmeny sa dotkli práve zamestnancov, ktorí sa aktívne vyjadrovali, argumentovali smerom k zamestnávateľovi svoje výhrady čisto s profesionálneho hľadiska. Za spätnú väzbu boli postihnutí a nezavážilo, že v rámci kariérneho rebríka dosiahli maximum kompetencií, ani dlhoročná práca u zamestnávateľa.

Pre zamestnávateľa máme len jednu radu. Prázdnymi frázami o etike a transparentnosti si dôveru zamestnancov ešte žiadny zamestnávateľ nevybudoval.

PS: Krutý paradox je, že kým od 1.2.2021 príde o zamestnanie 6 zmenových zamestnancov, tak od 1.1.2021 zamestnávateľ na tomto útvare vytvoril /podľa slov zástupkyne ĽZ presunul/ dobre platené miesto takzvaného projektového manažéra pre externého autora celej tejto organizačnej zmeny.

OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]