VYJADRENIE SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, A.S. K OČKOVANIU

Na Slovensku sa postupne začína očkovať proti koronavírusu.Do prvej vlny vakcinácie je podľa Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 zaradená aj kritická infraštruktúra. Jej súčasťou je Skupina SLOVNAFT. Bližšie informácie nám poskytol riaditeľ SD&HSE Martin Demčák.V očkovaní chceme byť medzi prvými

-Máte informácie, kedy by sa mohlo začať očkovanie zamestnancov Slovnaftu – pracovníkov kritickej infraštruktúry?

Sme v aktívnej komunikácii s úradmi a zástupcami štátu. Aktuálne sa sústreďujeme na to, aby Slovnaft a jeho zamestnanci boli medzi prvými subjektmi kritickej infraštruktúry, ktoré vakcínu získajú. Naším cieľom je bezpečné prevádzkovanie a ochrana zamestnancov. Preto – tak ako doteraz – chceme byť aj v očkovaní medzi prvými.

-Kedy očakávate, že by sa nám podarilo získať vakcínu?

Slovnaft je ako subjekt kritickej infraštruktúry zaradený do prvej vlny očkovania po zdravotníkoch, lekároch, záchranných a bezpečnostných zložkách a pracovníkoch domovov sociálnych služieb. Všetko bude závisieť od množstva vakcín, ktoré budú uvoľňované v rámci EÚ pre Slovensko. Sme pripravení vo veľmi rýchlom čase očkovanie zabezpečiť.

-Čo presne znamená zabezpečiť? Nemohli by sme si zakúpiť vakcíny ako komerčný subjekt na trhu?

Zabezpečiť znamená vytvoriť zázemie na očkovanie, dopredu si dohodnúť očkovací personál a interne celý proces naplánovať. Máme istú výhodu, že je v blízkosti poliklinika Pro Care, s ktorou budeme úzko spolupracovať. Z pohľadu zabezpečenia nie je totiž očkovanie to isté ako testovanie. Vakcíny musia byť v špeciálnom skladovacom režime a očkovať môže len zdravotný personál. Vakcíny si, žiaľ, voľne zakúpiť nemôžeme. Celý trh je pod prísnou kontrolou štátov a úradov. Každá krajina má presne vyčlenený počet vakcín.

-Takže keď dorazia vakcíny, sme v Slovnafte operatívne pripravení všetko zorganizovať tak, aby sa ihneď začalo očkovať?

Áno, náš tím je pripravený ihneď začať plánovať jednotlivé časy očkovania. Naďalej však musíme prísne dodržiavať všetky opatrenia proti šíreniu koronavírusu – nosiť rúška, dodržiavať odstupové vzdialenosti a dbať na zvýšenú hygienu, najmä rúk. A pri aktuálne platných opatreniach vlády a úradov taktiež minimalizovať akékoľvek kontakty s inými osobami.

-Bude možné zabezpečiť očkovanie aj pre rodinných príslušníkov zamestnancov?

Privítali by sme aj túto možnosť. Ak nám úrady umožnia očkovať aj príbuzných našich zamestnancov a osoby žijúce v spoločnej domácnosti, tak to veľmi radi urobíme.

Releated

ROZHODCA A VYJEDNÁVANIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.

Vážení zamestnanci, v procese rozhodovania, ktorá odborová organizácia bude oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu prišlo k prirodzenému zdržaniu, z dôvodu koronavírusu a opatreniami s povinnou karanténou.Z tohto dôvodu budeme musieť byť my aj Vy, ešte niekoľko dní trpezliví, keďže tieto skutočnosti sú objektívne a nikto ich nevie ovplyvniť. Zamestnávateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa k procesu kolektívneho […]

ROZHODCOVSKÝ PROCES A PODIVNÉ UDALOSTI.

Keďže, bohužiaľ k dohode v procese kolektívneho vyjednávania medzi odborovými organizáciami v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. neprišlo, aj napriek snahe Odborového združenia ČLEN spojiť sily za požiadavky zamestnancov, bude rozhodovať v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní rozhodca, určený MPSVaR o tom, ktorá odborová organizácia je oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu. Jediné kritériom je počet členov, ktoré bude […]