BENEFITY ZAMESTNÁVATEĽOV PRE ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ÚROVEŇ NÍZKYCH MIEZD NA SLOVENSKU.

Na začiatok pár otázok pre zamestnancov:

1.Viete akú vzájomnú dohodu o činnosti má Vaša odborová organizácia podpísanú so zamestnávateľom a je verejne dostupná?
2.Viete akým systémom sa so zamestnávateľom dohaduje plat uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie?
3.Poznáte výšku platu a odmien Vašich volených uvoľnených funkcionárov odborovej organizácie a ostatných administratívnych pracovníkov?
4. Poznáte výšku finančných príspevkov od zamestnávateľa
na činnosť Vašej odborovej organizácie?

Domnievam sa, že ak je niekto volený mal by byť aj kontrolovaný svojimi voličmi, transparentne, neutajene čelom k svojim voličom.

Odborové organizácie zastupujú všetkých zamestnancov, majetok, ktorý ” zdedili” je v podstate majetkom všetkých zamestnancov na Slovensku, respektíve v tom, ktorom podniku. Napríklad staré odbory v niektorých spoločnostiach disponujú s majetkom v miliónoch EUR.
Aj napriek týmto skutočnostiam potrebujú mať uzatvorené rôzne utajené dohody o činnosti odborovej organizácie vrátane platov uvoľnených funkcionárov a iných benefitov.
Otázka znie: Ako je to možné? Jednoducho tak, že to Zákonník práce pripúšťa a umožňuje dohody o benefitoch a výhodách pre odborové organizácie rôzneho druhu a to v rámci procesu kolektívneho vyjednávania a na úkor požiadaviek zamestnancov. Tento systém vyhovuje rovnako závislým odborovým organizáciám a aj zamestnávateľom, ktorí si takýmto spôsobom ochočujú odborových funkcionárov. A domnievam sa, že nikomu v tripartite tento žalostný stav v odborovom priestore neprekáža.

Ak sa nezmení Zákonník práce v tomto smere a odborové organizácie sa nestanú nezávislými na zamestnávateľoch, tak tento systém bude naďalej vytvárať nízku mzdovú úroveň naprieč celým Slovenskom tak, ako do teraz.
Informácia, že Slovensko sa podielom minimálnej mzdy
na priemerných mzdách dostáva k čoraz vyšším priečkam v EÚ je zarážajúca, práve preto, že za rast priemerných miezd nesú zodpovednosť práve odbory a nie politici.

Dajte si sami otázku či odborové organizácie budú vyjednávať Vaše požiadavky tak , aby sme dobiehali úroveň vyspelej Európy, ak sú im ponúknuté rôzne benefity a utajené platy a to v súlade so zákonom, alebo budú plniť len jeden cieľ a to udržiavanie sociálneho zmieru.

To že medzinárodné dohovory MOP, ktoré Slovensko ratifikovalo to nepripúšťajú to je asi všetkým zúčastneným úplne jedno.

Takže ak budú nároky odborových organizácií v Zákonníku práce taxatívne určené a nebudú môcť byť uzatvárané žiadne dohody so zamestnávateľom o výhodách a rôznych finančných plneniach pre odbory pri vyjednávaní miezd zamestnancov, potom snáď začneme vyspelú Európu aj dobiehať, lebo teraz to vyzerá, že bežíme opačným smerom.

Predseda OZ ČLEN

https://www.employment.gov.sk/…/pracovna-legisl…/90-z470.pdf

Releated