OKLAMANÍ UČNI

Dostala sa k nám neoverená informácia, že spoločnosť SLOVNAFT, a.s. odmietla poskytnúť pracovné miesta žiakom stredného odborného chemického učilištia vo Vlčom Hrdle. Žiaci dokončili učňovské vzdelávanie s veľmi dobrými výsledkami, absolvovali prax na výrobných prevádzkach v spoločnosti, mali podpísané zmluvy na základe rôznych programov duálneho vzdelávania. A výsledok celého procesu je žiadne pracovné miesto. Nie je to dobrým signálom pre všetkých rodičov, ktorí rozumne uvažujú poskytnúť svojim deťom odborné vzdelanie na základe štátom podporovaným programom duálneho vzdelávania.

Celá situácia je z nášho pohľadu nepochopiteľná, keďže
v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. budú minimálne nasledujúcich desiatich rokoch chýbať odborne zdatní operátori so skúsenosťami v chemickej výrobe, ktorá nesie riziká nebezpečnosti prevádzkovania. Na Slovensku celkovo chýba na pracovnom trhu dostatok kvalifikovaných zamestnancov a o to zvlášť je zarážajúci takýto postup vedenia spoločnosti.

Výchova operátora v chemickej výrobe je dlhoročný proces,
v podstate sa plnohodnotným skúseným operátorom stáva možno po piatich rokoch praxe. navyše sú v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. udržiavané nízke stavy operátorov a s generačnou výmenou sa skúsenosť už tak nízkych stavov zamestnancov pomaly, ale iste vytráca, čo je na škodu prevádzkovania a zvyšovania štandartov HSE na výrobných prevádzkach.
Neviem, či si uvedomuje vedenie spoločnosti, aká je situácia na výrobných prevádzkach, ktoré čakajú na každého jedného kvalifikovaného zamestnanca a určite nie na poslednú chvíľu.

Opäť pripomeniem učňovské vzdelávanie v susednom Rakúsku v podobnej firme OMV, ktorá si dlhodobo pripravuje svojich zamestnancov a nielenže ich aj zamestnáva , ale počas štúdia im poskytuje mesačné kompenzácie na štúdium vo výške 800€ pre učňa v prvom ročníku , až po 1600€ pre učňa v štvrtom ročníku, 13ty a štrnásty plat nevynímajúc. Okrem toho poskytuje učňom aj odmeny za úspešne absolvovanú skúšku.
Bohužiaľ asi žijeme v inom svete, aj keď v rovnakom regióne EÚ.

OZ ČLEN sa bude snažiť o zvýšenie koeficientu celkových stavov zamestnancov voči minimálnym stavom na bezpečné odstavenie prevádzok, keďže súčasný stav je z dlhodobého pohľadu neudržateľný a len zvyšuje riziko ľudského faktoru
pri možných neštandartných HSE udalostiach.

Záverom by som chcel vyzvať spoločnosť SLOVNAFT, a.s., aby sa vyjadrila k uvedeným skutočnostiam, ak sa zakladajú na pravde, keďže predpokladám, že pozorne sledujú naše statusy.

OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]