PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA NA OCHRANU PRÁV ZAMESTNANCOV.

Aj napriek tomu, že Odborové združenie ČLEN na rozdiel
od ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. nie je organizované pod Konfederáciou odborových zväzov, rozhodli sme sa na poslednom odborovom výbore, podporiť petíciu organizovanú KOZ.Myslíme si, že každý zamestnanec na Slovensku, aj keď je podporovateľom, ktorejkoľvek politickej strany, by si mal uvedomiť, aké zákony sú momentálne schvaľované a pripravované vládnou mocou proti právam zamestnancov a proti zvyšovaniu ich životnej úrovne.

1.Čo je už schválené?

  • zmena výpočtu minimálnej mzdy v neprospech zamestnancov
  • zmrazenie stravnej jednotky pre zamestnancov
  • zmena výpočtu príplatkov v neprospech zamestnancov
  • zrušenie obedov zdarma pre deti

2.Čo závažné sa pripravuje?

  • Novela Zákonníka práce

Už v druhom čítaní v parlamente je novela Zákonníka práce, ktorá zásadne sťaží vytváranie nezávislých odborov na pracoviskách a vznesie veľa právnych komplikácií vo vzťahoch zamestnávateľov a odborových organizácií, čo je pravdepodobne aj zámerom tejto novely.Ďalším dôsledkom tejto novely bude poslušnosť odborov
na Slovensku voči zamestnávateľom a tým zhoršenie tejto mizérie už aj tak okatej lojálnosti odborov voči zamestnávateľom, čo má
za následok stále väčšie zaostávanie vo mzdovej oblasti za vyspelou Európou.Ak sa novela ZP prijme bude v príkrom rozpore s Ústavou SR a s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo a tieto aj ratifikovalo. Pravdepodobne , ak koalícia tvrdohlavo bude túto nezmyselnú novelu napísanú oligarchiou pretláčať, skončí na ústavnom súde a medzinárodných inštitúciách.

  • Sulíkové kilečko 2

Predstavené opatrenia pre podnikateľov z dielne SAS, ktoré priamo obmedzia v súčasnosti garantované práva zamestnancov.Odborom sa v týchto opatreniach navrhuje zobrať právo odsúhlasovať zamestnávateľovi veľa opatrení v pracovnoprávnej oblasti voči zamestnancom, čo bude v realite znamenať, že zamestnávatelia získajú neuveriteľné oprávnenia voči zamestnancom a odborové organizácie ostanú len štatistami.Tieto opatrenia sa budú dotýkať “flexibility” pracovného času zamestnancov, zníženia povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP voči zamestnancom a ďalších dnes platných paragrafov, ktoré chránia práva zamestnancov v pracovnoprávnej oblasti.

  • Zmeny v dôchodkových systémoch,

ktoré sú zatiaľ neprehľadné. Ruší sa zastropovanie dôchodkov, zavádza sa síce limit nároku na odchod do dôchodku na 40 rokov, ale nie sú stanovené podmienky takéhoto výpočtu dôchodkov. Rovnako sa menia podmienky v druhom dôchodkovom pilieri v neprospech slobodného rozhodnutia zamestnancov.

Aj z týchto dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať, podporme petíciu za vyhlásenie referenda na ochranu Vašich práv voči zamestnávateľom.

✍️ PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA NA OCHRANU PRÁV ZAMESTNANCOV

🟥 Informácie ohľadom petície získate TU: www.kozsr.sk/peticia

🟦 Ak súhlasíte s požiadavkami, pridajte sa. Podpíšte petíciu online TU! https://www.peticie.com/peticiakozsr

🟩 Petičný hárok môžete stiahnuť TU: https://bit.ly/KOZSRHarok

#rešpektpracujú

Releated

ROZHODCA A VYJEDNÁVANIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.

Vážení zamestnanci, v procese rozhodovania, ktorá odborová organizácia bude oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu prišlo k prirodzenému zdržaniu, z dôvodu koronavírusu a opatreniami s povinnou karanténou.Z tohto dôvodu budeme musieť byť my aj Vy, ešte niekoľko dní trpezliví, keďže tieto skutočnosti sú objektívne a nikto ich nevie ovplyvniť. Zamestnávateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa k procesu kolektívneho […]