KILEČKO 2 – NÁVRAT DO FEUDALIZMU

Na začiatok pripomínam, že po už schválenej novele Zákonníka práce vládnym antisociálnym valcom, kedy v rozpore s ústavnými právami chcú obmedziť občanov nezávisle zakladať odborové organizácie, pretlačili zamestnávatelia svoje videnie sveta sociálneho dialógu a aj vđaka Sulíkovmu kilečku č. 1 a aktuálnemu kilečku č.2 vystáva základná otázka.KTO JE SKUTOČNÝM MINISTROM PRÁCE , SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY?Sociálny netvor Sulík, alebo ješitný, urazený Krajniak, ktorý sa ocitol v nezávideniahodnej situácii, ako ten čo bude za hlupáka niesť politickú zodpovednosť za každé opatrenie proti zamestnancom a obyčajným ľuďom, keďže to je predpokladám cieľová skupina pre Sme rodina.Alebo to bol grandiózny volebný podvod na občanoch Slovenska, ktorí opäť raz, zas naleteli oligarchii a politikom typu oligarcha s pochybnou minulosťou, Boris Kollár?

Na margo odborárov typu Machynu , Magdoška, Uhlerovej, len toľko, že práve žnete ovocie za zbytočne vyvolaný politický konflikt so vzťahovačným Krajniakom, ktorému ste len nadhodili loptičku na smeč proti zamestnancom.Ale hlavne zbierate ovocie za kupčenie so zamestnávateľmi a udržovaním sociálneho zmieru za výhody vlastných benefitov výmenov za nízky rast miezd.Ako sa hovorí, že za dobrotu na žobrotu, len najsmutnejšie je, že si tú žobrotu odnesú zamestnanci na celom Slovensku a vy o svoje benefity neprídete.

Na margo zamestnancov, jediné riešenie je vo veľkom zakladať a sa organizovať v hlavne naozaj nezávislých odborových organizáciách a to nemyslím rôzne moderné sebaklamy. Lebo len odborové organizácie majú oprávnenie vyjednávať oveľa viac, ako Vám bude garantovať budúci feudálny Zákonník práce .

Tak zamestnanci /rozumej otroci/ čítajte pozorne, čo pripravuje oligarchia a korporácie presadiť v dlhodobom pláne cez politikov Sulíka a Krajniaka:

1.Zdobrovoľniť rekreačné poukazy

2.Zrušenie určenia splatnosti mzdy

3.Možnosť výberu medzi výpovednou dobou alebo odstupným.

4.Oddeliť príplatky od minimálnej mzdy

5.Zavedenie 3-dňovej lehoty na doručenie PN

6.Umožniť prevod nevyužitých hodín z konta pracovného času (plus alebo mínus hodiny) z jedného obdobia do nasledujúceho obdobia

7.Zavedenie viac flexibility pri vytváraní harmonogramu práce

8.Zlepšiť mechanizmus minimálnej mzdy

9.Rozhodovacie právomoci pri pracovných normách

10. Oddeliť prácu z domu (tzv. home office) od domáckej práce a telepráce v Zákonníku práce

11.Odstrániť súbeh nároku na náhradu mzdy a povinnosti opäť zamestnanca zamestnať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru

12.Zrušenie pokút za neuvádzanie výšky platu v inzeráte

13.Zjednotenie podmienok vzniku jednotlivých foriem zastupovania zamestnancov (zamestnanecká rada, odborová organizácia)

14.Nezáväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

15.Zaviesť definíciu žiaka a študenta do ZP

16.Odstránenie potreby existencie objektívnych prevádzkových dôvodov pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi zamestnávateľmi

17.Zavedenie možnosti rozvrhnúť konto pracovného času po dohode aj s jednotlivými zamestnancami

18.Zavedenie možnosti vyhlásenia celozávodnej dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov

19.Rozhodnutie zamestnávateľa o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času

20.Zavedenie možnosti zamestnávateľa zaviesť pružný pracovný čas bez predchádzajúceho uzavretia kolektívnej zmluvy, alebo bez predchádzajúcej dohody so zástupcami zamestnancov

21. Zvýšenie rozsahu týždenného pracovného času študentov z 20 hodín na 40 hodín

22. Vypustenie podmienky, zmysle ktorej dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov

23. Zrušenie povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť zdravotné posúdenie zamestnanca pracujúceho v noci najmenej raz za rok

24.Zavedenie ďalšej možnosti na pracoviskách s nočnými zmenami, aby deň pracovného pokoja začínal hodinou zodpovedajúcou začiatku prislúchajúceho kalendárneho dňa a končil uplynutím 24 hodín od jeho začiatku

25.Zrušenie vystavenia potvrdenia o nevykonaní zrážok zo mzdy

26.Úprava lehoty na vystavenie zápočtového listu

27.Zrušenie súbehu príplatku za sviatok a sobotu a nedeľu

28.Nižšia periodicita školení BOZP

29.Zrušenie stupňov náročnosti práce a defakto skryté zníženie minimálnej mzdy.

Okrem týchto z pohľadu zamestnancov feudálnych nápadov sociálneho netvora Sulíka, by sa mali mať na pozore aj všetci spotrebitelia, keďže v týchto pomätených nápadoch je aj zníženie mnohých hygienických a zdravotných povinností výrobcov a predajcov potravín.

Haló páni najobyčajnejší poslanci, v čase keď Európska únia kráča presne opačným smerom a kľadie dôraz na sociálny dialóg aj v kontexte zavádzania toľko diskutovanej, zelenej ekonomiky, ktorá jednoznačne zaťaží peňaženky obyvateľov, Vy chcete zastaviť, rast životnej úrovne občanovSlovenska???

Ján Sýkora

Predseda OZ ČLEN.

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]