ZMENA ZÁKONNÍKA PRÁCE – KONIEC ÚSTAVNÝCH PRÁV ZAMESTNANCOV.

V absurdite dnešnej doby a zrýchleného prijímania zákonov pod rúškom núdzového stavu, si mnohí zamestnanci , ani nevšimli, čo sa chystá oligarchia a korporácie pretlačiť do našej legislatívy. Naschvál píšem zamestnanci a nie ich zástupcovia, odborári keďže som zachytil iba jedno vyjadrenie predstaviteľov KOZ, akoby s touto zásadnou legislatívnou zmenou potichučky súhlasili. Rôzne občianske združenia zastupujúce prâva zamestnancov, rovnako potichúčky šúchajú nohami.

V prípade najmodernejších odborov to beriem na vedomie, keďže sú to práve ich právni zástupcovia, ktorí verejne obhajujú záujmy zamestnávateľov a sami pripravili túto absurditu, ktorá už prešla vládou, aj prvým čítaním v parlamente bez pripomienok !!!Dôvod, prečo sa mení Zákonník práce v neprospech ústavných práv zamestnancov je a teraz dobre počúvajte : Martin Daňo.

Už dávnejšie som písal, že existuje prepojenie žoldniera Daňa na najmodernejších právnikov, ktorý má za úlohu útočiť na odbory organizované pod KOZ a tak prihrávať politické body práve najmodernejším z najmodernejších. A samozrejme vytvárať tak príčinu na zmenu zákonov proti obyvateľom Slovenska. Mimochodom, nebolo to tak dávno, keď sa Martinom Daňom oháňal aj Pellegríny a skúšal zaviesť zmeny ZP.

A teraz k veci. Súčasný právny stav umožňuje zamestnávateľom bez ostychu prepustiť kohokoľvek , aj nepohodlného zástupcu zamestnancov, tých prípadov je veľa, len sa nemedializujú. Myslím, že aj súčasný legislatívny rámec, presnejšie reálny stav je v rozpore s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce. Novela, ktorú do parlamentu doniesol pán Krajniak a za ním schovaní najmodernejší žoldnieri korporácií, ktorí si dnes robia na MPSVaRe eldorádo zvrátenosti voči zamestnancom, prináša základnú zmenu a to, že prepustením odborového funkcionára stratí odborová organizácia legitimitu zastupovať zamestnancov u tohto zamestnávateľa, teda, ak si nevymení svojho funkcionára za iného, pre zamestnávateľa prijateľného. Rozmýšľam či sa zamýŝlal pán Krajniak, čo sa stane po tejto zmene ZP, lebo je to v príkrom rozpore s volebnými heslami tohto ostrieľaného politika. Alebo je to jeho cieľ, oslabiť ešte viac práva zamestnancov voči zamestnávateľom.

To na Slovensku po tejto zmene Zákonníka práce môžeme všetky odbory nazvať ” žlté” zamestnávateľské odbory, keďže zamestnávateľ bude takto vedieť ovplyvňovať vnútorné záležitosti odborových organizácií a samozrejme zastrašovať ostatných zamestnancov.

Na záver len zdôrazním, že len odborové organizácie majú právo vyjednávať mzdy pre zamestnancov a tým zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Slovenska. Dnes pán Krajniak so svojou “rodinou” a ostatnými za ľudí najobyčajnejšími poslancami, ako poslovia oligarchie, idú toto právo zástupcom zamestnancom obmedzovať .

PS: Súčasná novela nie je namierená proti Martinovi Daňovi a odborom GINN, ale proti všetkým ostatným politicky nezávislým odborom, ako je Odborové združenie ČLEN, jediné relevantné nesystémové odborové združenie, ktoré je prekážkou pre najmodernejších , ako aj pre tradičných, v zásade všetkých závislých.

Ján Sýkora

Predseda OZ ČLEN

Releated