KOLEKTÍVNA ZMLUVA V PPC INVESTMENTS, A.S..

Tak, ako sme Vás informovali, Odborové združenie ČLEN podpísalo so zástupcami spoločnosti PPC Investments, a.s. /Paroplyn Bratislava/ patriacej od roku 2018 do portfólia VEOLIA GROUP, historicky prvú kolektívnu zmluvu v tejto, v minulosti pre našich oligarchov lukratívnej spoločnosti, na ktorej rozprávkovo zbohatli.

Okrem nastavenia vzájomných vzťahov a poskytovania informácií z oboch strán, ako aj zachovania benefitov zo smernice predstavenstva, získali zamestnanci vďaka zastupovaniu Odborovým združením ČLEN ďalšie výhody a v čase hospodárskej krízy aj zabezpečený rast základnej mzdy, ktorá sa bude v uvedenej spoločnosti pohybovať v prípade operátorov od cca 1500 €.

Aj napriek dosiahnutým ústupkom od zamestnávateľa sa domnievame,aj vzhľadom na hospodárske výsledky spoločnosti, že je obrovský priestor na ďalšie oprávnené požiadavky zamestnancov v ďalších rokoch.
Paradoxne, bolo to práve Odborové združenie ČLEN, ktoré navrhovalo ambicióznejšie požiadavky, ako samotní zamestnanci spoločnosti, ale keďže práve zamestnanci sú našimi pánmi, museli sme sa s niektorými ústupkami zamestnávateľovi stotožniť. Do budúcna bude oveľa viac potrebné začať pracovať zo samotnými zamestnancami a to myslím na celom Slovensku, tak aby si uvedomili vlastnú hodnotu pre zamestnávateľa a skutočnosť, že ich cena práce je trikrát nižšia, ako kolegov v porovnateľných spoločnostiach vo vyspelej Európe.

Takže súčasťou tejto prvej Kolektívnej zmluvy je:
– 37.5 hodinový týždeň pre ranných zamestnancov,
– 36 hodinový týždeň pre zmenových zamestnancov,
– 5 zmenový 12 hodinový pracovný režim,
– zjednotenie rôznych foriem neštandartných mzdových foriem
do základnej mzdy
– 4% rast základnej mzdy od 1.1.2020,
– 5% rast základnej mzdy od 1.1.2021,
– spätný doplatok takto upravenej a zvýšenej základnej mzdy
od 1.1.2020,
– štvrťročná pohyblivá zložka vo výške 20 až 40% základnej
mzdy za tri mesiace / ďalšie 4 základné mzdy za rok cca /
– primeraný čas na jedlo a odpočinok započítaný celý
do pracovného času,
– ďalšie prekážky v práci nad rámec Zákonníka práce
– odstupné nad rámec ZP,
– odchodné viacnásobne zvýšené nad rámec ZP podľa
odpracovaných rokov,
– za sviatok a deň energetiky príplatok 100%, 24 a 31.12 150%,
– príplatok za nadčasovú prácu od 25% do 100%,
– energetický príspevok vo výške 300€,
– vyššia tvorba sociálneho fondu rovnako aj vyššie čerpanie
sociálneho fondu v zmysle zákona,
– sociálna výpomoc v mimoriadnych situáciách,
– sociálna pomoc zamestnávateľa pri úmrtí zamestnanca až
do výšky 10 000€ v prípade pracovného úrazu,
– valorizovaný príspevok do DDP.

Záverom by som chcel poďakovať za obrovskú podporu
pri vyjednávaní všetkým zamestnancom spoločnosti,funkcionárom nášho združenia,ako aj zástupcom zamestnávateľa za korektný prístup.
Ale najlepšie výsledok vyjednávania vystihujú slová zamestnancov spoločnosti pod dnešnom telefonáte:
” SME NADMIERU SPOKOJNÍ “

OZ ČLEN – naozaj nezávislé odborové združenie
na Slovensku.

Releated

STRETNUTIE OZ ČLEN SO ZÁSTUPCAMI ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S..

Minulý týždeň sa konalo stretnutie zástupcov OZ ČLEN a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia si na úvod vymenili svoje stanoviská a rôzne pohľady na možný proces kolektívneho vyjednávania v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. K požiadavkám predsedu ZO ECHOZ sa momentálne nebudem vyjadrovať, najprv musí odborový výbor OZ ČLEN zaujať v blízkej […]

STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných […]