ROKOVANIE OZ ČLEN S VEOLIA GROUP


Včera sa uskutočnilo úvodné rokovanie OZ ČLEN s predstaviteľmi francúzskej spoločnosti VEOLIA GROUP. Oceňujeme rýchlu reakciu vedenia spoločnosti aj úprimný záujem začať sociálny dialóg s Odborovým združením ČLEN.
Dohodli sme sa na základných pravidlách komunikácie a ďalšom vzájomnom stretnutí dňa 22.1.2020 na ktorom sa pokúsime spoločne začať riešiť zákonné požiadavky zamestnancov, ako je napríklad pracovný čas, prestávka v práci.


Zároveň OZ ČLEN v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní, začne rokovania s vedením VEOLIA GROUP, predložením návrhu kolektívnej zmluvy, ktorý bude predovšetkým vychádzať z požiadaviek zamestnancov.
Pre úspešné dokončenie tohto procesu bude najdôležitejšia podpora zamestnancov pri vyjednávaní.Drvivá väčšina zamestnancov nám túto podporu, už prihlásením sa za našich členov vyjadrila.


Takže v závere sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom skupiny VEOLIA GROUP, ktorí sú našimi členmi, ako aj vedeniu spoločnosti k začiatku veríme, že úspešného sociálneho dialógu.


Váš tím OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]