OZ ČLEN VSTUPUJE DO VEOLIA GROUP

           Vážení zamestnanci a zamestnankyne skupiny VEOLIA GROUP

prihováram sa Vám , ako predseda Odborového združenia ČLEN, ktoré začalo pôsobiť na pracoviskách zamestnávateľa – obchodnej spoločnosti PPC INVESTMENTS, a.s.. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa už stali našimi členmi a tak prejavili využívať svoje základné ľudské právo zakotvené v Ústave SR, odborovo sa organizovať a  podieľať sa osobne na vyjednávaní svojich mzdových požiadaviek a  benefitov, ako aj vylepšovaní  pracovného prostredia v oblasti  BOZP.

Odborové združenie ČLEN vzniklo pred vyše dvomi rokmi, ako dôsledok  nespokojnosti  so zaužívaným systémom odborovej činnosti na Slovensku. Dnes pôsobíme v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a môžem s radosťou oznámiť aj vo VEOLIA GROUP. Od tradiných odborových organizácií sa odlišujeme hlavne tým, že odmietame využívať rôzne systémy dohôd so zamestnávateľmi o svojich vlastných výhodách. Môžem aj do budúcnosti čestne prehlásiť, že neprijmeme, žiadne ponuky na benefity pre OZ ČLEN, aj keď to systém dovoľuje. Naša činnosť je financovaná výlučne s príspevkov našich členov.

Jedinou veličinou, ktorá nás bude zaujímať v procese kolektívneho vyjednávania sú len Vaše požiadavky a hospodárske výsledky Vášho zamestnávateľa.

Preto si Vám dovoľujem adresovať výzvu, aby ste sa tak, ako Vaši kolegovia stali našimi členmi a tým podporili OZ ČLEN v procese kolektívneho vyjednávania podľa zákona s Vašim zamestnávateľom.

Pretože len členstvom v odboroch prejavíte svoju obrovskú silu, o ktorej možno ani netušíte a súčasne nám dáte  do rúk silné poverenie na presadenie Vašich vlastných požiadaviek na zvýšenie svojej vlastnej životnej úrovne teraz, aj na dôchodku.

Na záver sa chcem poďakovať Vášmu kolegovi Petrovi Murínovi za svoj postoj vystúpiť z ulity a záujem Vás zastupovať za OZ ČLEN vo Vašej spoločnosti.           

Zo všetkými ďalšími  aktivitami a krokmi OZ ČLEN budete priebežne informovaní Vaším zástupcom. Prvým krokom bolo oznámenie Vášmu zamestnávateľovi

o začatí pôsobenia na pracoviskách, takže predpokladáme, že sa v najbližšom čase uskutoční spoločné rokovanie tak, aby sme položili základy úspešného sociálneho dialógu v prospech všetkých zamestnancov spoločnosti VEOLIA GROUP.

Srdečne Vás pozdravujem a sľubujem, že vašu dôveru nesklameme.

Ďakujem.

                                                                              Ján Sýkora – predseda OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNA ZMLUVA V PPC INVESTMENTS, A.S..

Tak, ako sme Vás informovali, Odborové združenie ČLEN podpísalo so zástupcami spoločnosti PPC Investments, a.s. /Paroplyn Bratislava/ patriacej od roku 2018 do portfólia VEOLIA GROUP, historicky prvú kolektívnu zmluvu v tejto, v minulosti pre našich oligarchov lukratívnej spoločnosti, na ktorej rozprávkovo zbohatli. Okrem nastavenia vzájomných vzťahov a poskytovania informácií z oboch strán, ako aj zachovania […]

DOHODA NA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVEVO VEOLIA GROUP. S uspokojením môžeme oznámiť, že OZ ČLEN a spoločnosť PPC Investments, a.s., ako sociálni partneri dospeli po niekoľkých kolách rokovaní,na konečnom znení Kolektívnej zmluvy, mimochodom historicky prvej v tejto spoločnosti, od podivnej privatizácie skupinou Penta. Formálne nás čaká už len podpis Kolektívnej zmluvy. Na začiatok by som chcel oceniť […]