OZ ČLEN SA ROZŠIRUJE

Tento mesiac prejavilo záujem o členstvo v Odborovom združení ČLEN niekoľko vodičov SLOVNAFT TRANS a.s. dcérskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V týchto dňoch preto pripravujeme všetky právne postupy voči zamestnávateľovi tak, aby OZ ČLEN v tejto spoločnosti mohlo začať vykonávať plnohodnotne odborovú činnosť.

Zároveň sme rozbehli rokovania so zamestnancami v ekonomicky veľmi silnej spoločnosti, ktorí rovnako prejavili záujem o členstvo v našom odborovom združení. Podrobnosti prinesieme po úspešnom vstupe do tejto spoločnosti.

Toto sú tie okamihy prečo robíme odborovú činnosť. Dôvera zamestnancov je pre nás tou najväčšou odmenou, akú môže odborové združenie očakávať. Zároveň sa zaväzujeme, že vždy budeme v maximálnej miere vyjednávať všetky požiadavky našich členov a vyvinieme maximálne úsilie na dosiahnutie európskej životnej úrovne slovenských zamestnancov.

Pre zamestnávateľov jeden malý odkaz. OZ ČLEN nebude požadovať žiadne výhody, dohody o výhodách ani žiadne iné benefity pre odborové združenie. Celá činnosť odborového združenia ČLEN je financovaná len z členských príspevkov našich členov.

Na záver “VEĽKÉ ĎAKUJEME” všetkým zamestnancom, ktorí nám dali do rúk svoju dôveru NESKLAMEME.

Tím OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]