DOHODA NA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
VO VEOLIA GROUP.

S uspokojením môžeme oznámiť, že OZ ČLEN a spoločnosť PPC Investments, a.s., ako sociálni partneri dospeli po niekoľkých kolách rokovaní,
na konečnom znení Kolektívnej zmluvy, mimochodom historicky prvej v tejto spoločnosti, od podivnej privatizácie skupinou Penta. Formálne nás čaká už len podpis Kolektívnej zmluvy.

Na začiatok by som chcel oceniť korektný prístup predstaviteľov zamestnávateľa na rokovaniach, ktoré neboli jednoduché aj čo sa týka obsahu , aj procesu vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia.
Táto kolektívna zmluva je len začiatkom cesty vyrovnávania mzdových a pracovných podmienok zamestnancov v tejto spoločnosti s podmienkami zamestnancov vo vyspelej EÚ.
Úlohou nášho odborového združenia bolo hlavne vypočuť zamestnacov a následne nezávislé zastupovanie zamestnancov v tomto procese a maximálne presadenie ich požiadaviek, preto by som rád poďakoval všetkým našim funkcionárom aj radovým členom, za aktívny prístup a pripomienkovanie všetkých požiadaviek, alebo ústupkov voči zamestnávateľovi.
Aj napriek tomu, že v mnohých oblastiach sme sa snažili, ako predstavitelia odborov presvedčiť samotných zamestnancov o potrebe ambicióznejších cieľov, výsledkom bol myslím rozumný prijateľný kompromis aj
pre zamestnávateľa.
Do budúcna sme zamestnancom dali prísľub, že sme odhodlaní presadiť akúkoľvek oprávnenú požiadavku voči zamestnávateľovi. Jedinou našou podmienkou je ich podpora všetkých krokov OZ ČLEN v procese kolektívneho vyjednávania.

Len zamestnanci s podporou naozaj nezávislej odborovej organizácii vedia
dosiahnuť všetky svoje očakávané požiadavky.Toto im garantuje Ústava SR a základné ľudskê práva.

Na záver by som chcel zacitovať jednu vetu, ktorá ma z úst zamestnancov tejto spoločnosti poohriala a naplnila pocitom, že nezávislá odborová práca má na Slovensku zmysel, aj napriek tomu, že celý systém má v sebe zámerne inštalované legislatívne diery.

“VĎAKA ODBOROM SME DOSIAHLI TO O ČOM SME V MINULOSTI , ANI NEDÚFALI.”

Takže ešte raz veľká vďaka zamestnancom spoločnosti PPC Investments, a.s., za obrovskú podporu OZ ČLEN pri vyjednávaní ich vlastných požiadaviek.

Tím OZ ČLEN
Naozaj nezávislé odborové združenie.
Nevyužívame žiadne výhody a dohody
od zamestnávateľa. Fungujeme len vďaka príspevkom našich členov.

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]