STRETNUTIE VÝBOROV ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ.

Dňa 1.12.2020 sa uskutočnilo ďalšie kolo rokovaní odborových organizácií v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania a možného, alebo nemožného spoločného postupu voči zamestnávateľovi. Sme toho názoru, že aj v súčasnosti aj v budúcnosti by sme mali postupovať v procese kolektívneho vyjednávania spoločne v prospech zamestnancov. Iba tak môžeme presadiť tie najlepšie požiadavky pre zamestnancov.

A teraz k veci:

ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. prednieslo požiadavku, aby OZ ČLEN uznalo, že sú väčšinová odborová organizácia, teda, že by sa OZ ČLEN vzdalo účasti na kolektívnom vyjednávaní a podporilo by bez podmienok druhú odborovú organizáciu.

OZ ČLEN rovnako prednieslo svoje požiadavky, ktorými by bolo možné podmieniť prípadný súhlas.

1- Byť signatárom Kolektívnej zmluvy.

2- Vo vyjednávacej komisii bude aspoň jeden zástupca OZ ČLEN .

3- Vzájomná výmena návrhov, priorít do kolektívneho vyjednávania.

4- Podpísanie memoranda o spolupráci.

5- Dohoda na rozdelení pracovného voľna na odborovú činnosť.

Bohužiaľ predseda ZO ECHOZ nepristúpil, na ani jednu požiadavku, ktorými členský výbor OZ ČLEN podmienil prípadný svoj súhlas s návrhom ZO ECHOZ. Je nepochopiteľné, že aj napriek tomu, že pán Kaczor argumentoval, že vznikom OZ ČLEN sme oslabili ich pozíciu voči zamestnávateľovi a OZ ČLEN ponúkol spoločný postup a tak vrátiť silu aj ZO ECHOZ, túto našu ponuku odmietol. Rovnako neviem pochopiť, že aj na požiadavku výmeny návrhov do kolektívneho vyjednávania reagoval podráždene, zo slovami, že to zverejnia na intranete. No a čerešničkou na torte je odmietnutie podpísania memoranda o spolupráci, kde by sme sa zaviazali, k vzájomnému neútočeniu, výmeny informácií, pravidelnému zasadnutiu odborových výborov, ako aj spoločnému postupu pri rôznych interných predpisoch a ich prerokovaní, alebo odsúhlasení.

Ja rozumiem, že pán Kaczor aj s ďalšími blízkymi potrebuje dopredsedovať do šťastného dôchodku a mal v ruke karty, ktoré mu rozdal niekto iný, ako zamestnanci, ale ak niečo proklamujem pred zamestnancami a skutky sú opačné, tak je to na zamyslenie práve pre zamestnancov a funkcionárov odborov.

Takže nás pravdepodobne bude čakať rozhodcovský proces o určenie odborovej organizácie , ktorá je oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu, kde bude rozhodovať jediná veličina a to počet členov tej, ktorej odborovej organizácie. Odkaz pre zamestnávateľa , aj pre ZO ECHOZ je, že aj napriek neprehľadnému systému rozhodovania a politickým záujmom v tejto oblasti, sme oveľa lepšie pripravení na podvody, ktoré zamestnávateľ v spolupráci so ZO ECHOZ v roku 2018 urobil a tak protiprávne ovplyvnil výsledok rozhodnutia rozhodcu.

Odborové združenie od začiatku verejne vyhlasuje a zaväzuje sa, že v budúcnosti nebude vylučovať žiadnu odborovú organizáciu v spoločnom postupe pri vyjednávaní Kolektívnej zmluvy.

Ján Sýkora

Predseda OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]