ÚTOKY PROTI OZ ČLEN POKRAČUJÚ

Ak si niekto myslí v tejto dnešnej demokracii, kedy máme na papieri napísané niečo o základných ľudských právach, tak mu priblížim realitu, ktorá má ďaleko od ideálov, za ktoré sme pred 30 rokmi štrngali.Takže si to zhrňme:Rozhodnete sa založiť naozaj nezávislú odborovú organizáciu, teda bez krytia zväzov KOZy a akože tváriacim sa opozičným AIOS a to doslova v zmysle Ústavy, tak , ako káže, NEZÁVISLO od zamestnávateľov, oligarchov a politikov.Stane sa toto:Použijem príklad Odborového združenia ČLEN v spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

1. Predseda Ján Sýkora vyhodený po 30 rokoch zamestnania ,po dvoch mesiacoch od vzniku nezávislých odborov / Odborovou činnosťou vyrušoval zamestnancov pri práci a tým závažným spôsobom ohrozil bezpečnosť prevádzkovania /- to nevymyslíš

2. Podpredseda Marek Pinkava odišiel nútene dohodou zo zdravotných dôvodov, keďže v priebehu pol roka pripravili naňho vykonštruované porušenia pracovnej disciplíny, ktoré by sme hravo na súde rozbili, ale nie každý funkcionár chce postúpiť tortúru nekonečného slovenského pracovnoprávneho sporu.

3. Tajomník Emil Jankovič sa vzdal funkcie z dôvodov, ktoré nechcel radšej uviesť, čo vieme pochopiť, keďže viacerým funkcionárom je naznačovaný negatívny scenár ich pôsobenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ak budú naďalej funkcionármi OZ ČLEN. Takže veľká vďaka patrí všetkým našim funkcionárom , či súčasným, alebo aj minulým za to, že sa odhodlali vyjsť z radu a pomôcť zmeniť odborový systém na Slovensku, aj za cenu stopky v kariérnom raste.

4. Tento rok dovolený nový podpredseda Ľubomír Šóka odchádza najnovšie rovnako dohodou s donútenia, keďže dlho očakávaná organizačná zmena, na ktorej mimochodom sám , ako manažér a odborník pracoval, sa zvrtla a so žiadneho negatívneho dopadu na pracovné miesta na práve jeho pracovné miesto. Rovnako by sme vedeli túto účelovú organizačnú zmenu na súde rozbiť, ale keďže má náš podpredseda už preddôchodkový vek rozhodol sa celkom správne odísť zo zamestnania a zamestnávateľa, ktorému venoval celý svoj kariérny, pracovný a odborný život.Myslím na zamyslenie takéto konanie zamestnávateľa a hlavne predstaviteľa podniku pána JUDr. Oskára Világiho.

Malé zamyslenie nad druhou odborovou organizáciou ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., ktorej bol náš podpredseda naďalej členom a v minulosti dôležitým funkcionárom a ktorá ho krátko pred atakom zamestnávateľa protiprávne v rozpore s vlastnými základnými dokumentami vylúčila zo svojich radov v júni 2020, čo bude riešiť najprv cer revíznu komisiu tejto odborovej organizácie a následne ďalšími právnymi krokmi.Z tohto dôvodu sa dôvodne domnievame , že tak, ako pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. RNDr. Tibor Kaczor svedčil v prospech zamestnávateľa proti predsedovi OZ ČLEN v pracovnoprávnom spore, tak aj v tomto prípade kooperoval svoje kroky proti nášmu funkcionárovi so zamestnávateľom.

Osobne by som sa medzi zamestnancami hanbil ukázať.Paradoxné pre OZ ČLEN je, že týmto krokom zamestnávateľ posilňuje práve OZ ČLEN a pán Šóka sa začne naplno venovať odborovej činnosti na čo sa veľmi tešíme a všetkým neprajníkom schovanými za zamestnávateľom, alebo ZO ECHOZ odkazujeme:

OZ ČLEN SA STÁVA SILNEJŠÍM

Releated

STRETNUTIE OZ ČLEN SO ZÁSTUPCAMI ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S..

Minulý týždeň sa konalo stretnutie zástupcov OZ ČLEN a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia si na úvod vymenili svoje stanoviská a rôzne pohľady na možný proces kolektívneho vyjednávania v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. K požiadavkám predsedu ZO ECHOZ sa momentálne nebudem vyjadrovať, najprv musí odborový výbor OZ ČLEN zaujať v blízkej […]

STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných […]