MPSVaR A ODBOR PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV.

Dnes sme dostali, respektíve nedostali vyjadrenie pracovnoprávneho odboru MPSVaR na náš list ohľadom odborného problému podpisovania dodatkov v roku 2020 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej pred dvomi rokmi a to len jednou odborovou organizáciou v podniku , kde pôsobie dve odborové organizácie a kde sa zamestnávateľ ani neunúval dodržať aspoň paragraf 232 ZP a teda sa neunúval osloviť , ani informovať o zmenách v kolektívnej zmluve Odborové združenie ČLEN.

Chceli sme fundovaný výklad od človeka najfundovanejšieho, spoluautora najnovšieho vydania Zákonníka práce a Zákona o kolektívnom vyjednávaní, pána Jozefa Tomana, ešte stále šéfa tohto odboru MPSVaR.

Tešili sme sa na nezáväzný výklad, aj z toho dôvodu, že v minulosti sme od pána Tomana dostávali dvojstranové listy s podrobným vysvetlením. Tak teraz neviem, či sa pán Toman urazil, alebo už balí kufre.

Lebo už aj vrabce čvirikajú, ževraj nie je všetko v poriadku práve na tomto odbore a to práve ohľadom rozhodcovských konaní a výberom tých “správnych” rozhodcov v rôznych sporoch v rámci Zákona o kolektívnom vyjednávaní práve v záujmových podnikoch, ako je Slovnaft, Železnice, Banky, alebo Volkswagen, či štátnej a komunálnej správe.

Vrabce čvirikajú aj o spoločnom biznise pána Tomana práve s rozhodcami a sprostredkovateľmi , ako sú pani Schuszteková-Dušeková, alebo pán Švec.

A vrabce čvirikajú , že by mali byť všetky tieto procesy podľa úvahy, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy a v zmysle Ústavy SR , nezávislé a transparentné.

Rovnako zákon káže oznámiť každému rozhodcovi, alebo sprostredkovateľovi svoju zaujatosť ak v minulosti v tom, ktorom podniku pôsobili, ako poradca zamestnávateľa, sprostredkovateľ, či vyjednávač na ktorejkoľvek strane.

V opačnom prípade sa takéto záujmovê skupinky pohybujú po veľmi tenkom ľade.

Takže chcem poďakovať pánovi Tomanovi za stručnú odpoveď a áno pán Toman obrátime sa na príslušný inšpektorát práce v našom prípade v Bratislave.

Ozaj vrabce čvirikajú , ževraj “Schusztekovej” odbory AIOS pôsobia aj na Inšpektoráte práce Bratislava a vrabce čvirikajú, že pán Toman je synovcom Viery Tomanovej.

Ale, či je to pravda, čo vrabce čvirikajú to fakt nevieme.

OZ ČLEN

Releated

STRETNUTIE OZ ČLEN SO ZÁSTUPCAMI ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S..

Minulý týždeň sa konalo stretnutie zástupcov OZ ČLEN a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia si na úvod vymenili svoje stanoviská a rôzne pohľady na možný proces kolektívneho vyjednávania v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. K požiadavkám predsedu ZO ECHOZ sa momentálne nebudem vyjadrovať, najprv musí odborový výbor OZ ČLEN zaujať v blízkej […]

STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných […]