MPSVaR A ODBOR PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV.

Dnes sme dostali, respektíve nedostali vyjadrenie pracovnoprávneho odboru MPSVaR na náš list ohľadom odborného problému podpisovania dodatkov v roku 2020 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej pred dvomi rokmi a to len jednou odborovou organizáciou v podniku , kde pôsobie dve odborové organizácie a kde sa zamestnávateľ ani neunúval dodržať aspoň paragraf 232 ZP a teda sa neunúval osloviť , ani informovať o zmenách v kolektívnej zmluve Odborové združenie ČLEN.

Chceli sme fundovaný výklad od človeka najfundovanejšieho, spoluautora najnovšieho vydania Zákonníka práce a Zákona o kolektívnom vyjednávaní, pána Jozefa Tomana, ešte stále šéfa tohto odboru MPSVaR.

Tešili sme sa na nezáväzný výklad, aj z toho dôvodu, že v minulosti sme od pána Tomana dostávali dvojstranové listy s podrobným vysvetlením. Tak teraz neviem, či sa pán Toman urazil, alebo už balí kufre.

Lebo už aj vrabce čvirikajú, ževraj nie je všetko v poriadku práve na tomto odbore a to práve ohľadom rozhodcovských konaní a výberom tých “správnych” rozhodcov v rôznych sporoch v rámci Zákona o kolektívnom vyjednávaní práve v záujmových podnikoch, ako je Slovnaft, Železnice, Banky, alebo Volkswagen, či štátnej a komunálnej správe.

Vrabce čvirikajú aj o spoločnom biznise pána Tomana práve s rozhodcami a sprostredkovateľmi , ako sú pani Schuszteková-Dušeková, alebo pán Švec.

A vrabce čvirikajú , že by mali byť všetky tieto procesy podľa úvahy, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy a v zmysle Ústavy SR , nezávislé a transparentné.

Rovnako zákon káže oznámiť každému rozhodcovi, alebo sprostredkovateľovi svoju zaujatosť ak v minulosti v tom, ktorom podniku pôsobili, ako poradca zamestnávateľa, sprostredkovateľ, či vyjednávač na ktorejkoľvek strane.

V opačnom prípade sa takéto záujmovê skupinky pohybujú po veľmi tenkom ľade.

Takže chcem poďakovať pánovi Tomanovi za stručnú odpoveď a áno pán Toman obrátime sa na príslušný inšpektorát práce v našom prípade v Bratislave.

Ozaj vrabce čvirikajú , ževraj “Schusztekovej” odbory AIOS pôsobia aj na Inšpektoráte práce Bratislava a vrabce čvirikajú, že pán Toman je synovcom Viery Tomanovej.

Ale, či je to pravda, čo vrabce čvirikajú to fakt nevieme.

OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]