PITNÝ REŽIM V SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, A.S..

Keďže spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zmenila v tomto období spôsob zabezpečovania pitného režimu na vonkajších pracoviskách výrobných prevádzok so záťažou teplom v letných mesiacoch a samozrejme, tak, ako vždy sa, ani neunúvala aspoň diskutovať tento krok s Odborovým združením ČLEN, reagujeme na dotazy zamestnancov.
Pitný režim, zvlášť pre vonkajších operátorov bol do teraz zabezpečovaný minerálnymi vodami v PET fľašiach a tento spôsob podľa nás plnil literu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, kedy je zamestnávateľ povinný zabezpečovať aj náhradu minerálnych látok počas záťaže teplom v letných mesiacoch pre zamestnancov vo vonkajšom prostredí.
Zmeniť tento spôsob na filtráciu pitnej vody, cez akési výdajníky vody nepovažujeme za náhradu predchádzajúceho zaužívaného pitného režimu v spoločnosti.
Aj keď spoločnosť argumentuje enviromentálnym riešením,
s čím sa dá za určitých okolností súhlasiť najmä v kanceláriách a velínoch, nemôžeme s takýmto jednostranným rozhodnutím súhlasiť bez predchádzajúcej spätnej väzby od zamestnancov na vonkajších pracoviskách zamestnávateľa.
Ako rozumieme, že určitý dodávateľ dostal lukratívnu zákazku na obstaranie a servis týchto výdajníkov, lenže pre spoločnosť by nemal byť ľahostajný názor vlastných zamestnancov a do budúcna by sa mala vyvarovať jednostranných riešení, ktoré sa týkajú BOZP .

Jednoznačne takýto krok mal byť diskutovaný so zástupcami zamestnancov, čo spoločnosť SLOVNAFT a.s. s odborovým združením ČLEN zámerne odignorovala, aj napriek tomu, že zastupujeme hlavne zamestnancov
na výrobných prevádzkach zamestnávateľa. Ostáva veriť, že druhá odborová organizácia ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. bola o tomto kroku informovaná a jej predseda zaujal určité stanovisko, aj keď nám, ani zamestnancom nie je do teraz toto stanovisko známe.

Predseda OZ ČLEN

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/99/

Releated

KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť. Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo […]

KOLEKTÍVNA ZMLUVA V PPC INVESTMENTS, A.S..

Tak, ako sme Vás informovali, Odborové združenie ČLEN podpísalo so zástupcami spoločnosti PPC Investments, a.s. /Paroplyn Bratislava/ patriacej od roku 2018 do portfólia VEOLIA GROUP, historicky prvú kolektívnu zmluvu v tejto, v minulosti pre našich oligarchov lukratívnej spoločnosti, na ktorej rozprávkovo zbohatli. Okrem nastavenia vzájomných vzťahov a poskytovania informácií z oboch strán, ako aj zachovania […]