KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť.

Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo odborovou činnosťou vyrušoval podľa zamestnávateľa vo svojom mimopracovnom čase zamestnancov a tým ohrozil bezpečnosť prevádzkovania Slovnaftu :)už chýba, len trestný čin všeobecného ohrozenia./

Na druhej strane:
1.Zamestnávateľ, v čele ktorého je jeden z najväčších oligarchov na Slovensku JUDr. Oskár Világi, ktorý sa spomína kade tade.

2.Právna zástupkyňa zamestnávateľa pani JUDr. Simona Schuszteková Dušeková PhD. LL.M z právnej kancelárie JUDr. Henricha Dušeka, o ktorom sa v rôznych tlačovinách písalo o blízkom vzťahu so Zoroslavom Kollárom,, šedá eminemcia a zakladateľka akože ” nezávislých” odborov AIOS, Moderných odborov, bývala spolupracovníčka pána Machynu a samozrejme Zora Smolinského.

3.Svedok RNDr. Tibor Kaczor predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft a.s., patriacej pod druhý najvplyvnejší odborový zväz v KOZe.

Už chýbal, iba pán Machyna.

AKO BY ICH JEDNA MATER MALA, POVEDAL BY MATOVIČ.

Tiež sa Vám zdá, že trošku presila? Tiež sa Vám zdá, že nemožné? Tiež sa Vám zdá, že hraje sa tu divadlo pred zamestnancami na Slovensku? Tiež sa Vám zdá, že by mali odborári ťahať za jeden koniec lana?

Ono to je tak milí zamestnanci, ak niekto naruší tento skorumpovaný odborový systém na Slovensku, ak niekto začne poukazovať na príčiny tohto stavu v Zákonníku práce, zákonite to začne ohrozovať všetkých, ktorí sú súčasťou tohto systému.Ak niekto začne reálne robiť kroky proti príčinám nízkych miezd na Slovensku, nielen dookola viesť akademické debaty a začne to ohrozovať zisky oligarchie, stane sa nepohodlným, treba ho v zárodku zničiť.

NEZNIČILI.

Releated

STRETNUTIE OZ ČLEN SO ZÁSTUPCAMI ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S..

Minulý týždeň sa konalo stretnutie zástupcov OZ ČLEN a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia si na úvod vymenili svoje stanoviská a rôzne pohľady na možný proces kolektívneho vyjednávania v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. K požiadavkám predsedu ZO ECHOZ sa momentálne nebudem vyjadrovať, najprv musí odborový výbor OZ ČLEN zaujať v blízkej […]

STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných […]