OZ ČLEN podporuje rast minimálnej mzdy

Odborové združenie ČLEN podporilo osobnou účasťou, ako jedno z mála nezávislých “opozičných”odborových združení pochod organizovaný OZ KOVO za zvýšenie minimálnej mzdy.
Rast minimálnej mzdy, aj keď sa bytostne netýka zamestnancov v spoločnosti Slovnaft , by mal byť agendou každej odborovej organizácie naprieč spektrom odborového priestoru na Slovensku. V jednote je sila a len a len spoločným úsilím všetkých odborových organizácií, či systémových, alebo mimosystémových, vieme dosiahnuť pre zamestnancov očakávané výsledky. Malá kritika na adresu ostatných odborových organizácií organizovaných pod KOZou, prečo nepodporujú aspoň delegačne účasťou svojich funkcionárov svoje aktivity navzájom?

Pozitíva rastu minimálnej mzdy:

1. Eliminuje šedú ekonomiku a to vyplácanie časti mzdy na ruku, práve tým 13% zamestnancov, ktorých sa dotýka. Zároveň im zvyšuje rast dôchodkov, keďže odvodmi z vyššej mzdy sa im automaticky zvyšuje aj výsledok výpočtu dôchodku v budúcnosti.

2. Automaticky sa zvyšujú aj všetky príplatky ostatných zamestnancov pracujúcich cez víkendy a v noci. A samozrejme to vytvára tlak aj na príplatky v ekonomicky silných podnikoch, kde boli dohodnuté nad rámec zákona a dnes sa rýchlym tempom približujú práve k nárokom zo Zákonníka práce.
/ Slovnaft/

3. Vyšší príjem zamestnancov má pozitívny vplyv na domácu spotrebu a ekonomiku každého štátu.

OZ ČLEN bude podporovať každú verejnú nátlakovú aktivitu, organizovanú inými odborovými organizáciami, ak bude mať pozitívny výsledok na životnú úroveň občanov Slovenska.

Tím OZ ČLEN

Releated

OZ ČLEN a 2% VAŠICH DANÍ

OZ ČLEN je aj v roku 2021 poberateľom 2% podielu zaplatenej dane a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie vyhlásenia na poukázanie Vášho podielu 2% zaplatenej dane Odborovému združeniu ČLEN. OZ ČLEN, ako nezávislé odborové združenie začalo pôsobiť plne nezávisle na zamestnávateľovi od svojho vzniku, až do teraz. Celú činnosť vieme realizovať bez […]

OZ ČLEN – návrh KZ SLOVNAFT TRANS, a.s na rok 2021/22

Rovnako, ako v materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sme spracovali aj návrhy pre vodičov v dcérskej spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. Zopakujem základnú poučku pre zamestnancov, že bez ich podpory prihlásením sa za člena OZ ČLEN sa nikdy ich životná úroveň na Slovensku nezvýši. OZ ČLEN je len sprostredkovateľom a nástrojom zamestnancov v zmysle slovenskej a medzinárodnej […]