PREPÚŠŤANIE ODBORÁROV

V posledných dňoch zarezonovalo v odborovom svete, niečo čo sa deje neustále, len tomu doteraz kompetentní nevenovali dostatočnú pozornosť z dôvodov nám nepochopiteľných.

Prepustenie odborového funkcionára nepohodlnej odborovej organizácie, ktorá nie je ochotná udržiavať donekonečna sociálny zmier je z pohľadu zamestnávateľa tá najjednoduchšia cesta, ako ochrániť svoje prípadné oveľa vyššie osobné náklady na zamestnancov.
Druhý aspekt je účinné zastrašenie nerozhodnutých zamestnancov pridať sa na stranu takejto organizácie a tak preklopiť misku váh v procese kolektívneho vyjednávania.
Tretím nemenej dôležitým výsledkom pre zamestnávateľa je znevážiť osobu odborového funkcionára pred zamestnancami.

A presne toto sa stalo v organizácii, ktorá je organizovaná
pod KOVOm a predpokladala, že je chránený druh vo svete odborových organizácií. Odkaz zamestnávateľov KOZe znel jednoznačne: “Ak sa začnete správať nezávisle a rovnako, ako iné nezávislé odborové organizácie na Slovensku urobíme presne to čo robíme už dlhé roky s nimi – vyhodíme Vás.

Vystáva veľa otázok:
1.Prečo toto konanie dovoľuje slovenská legislatíva ak máme ratifikované dohovory MOP?
Síce máme v nej zakomponovanú pomyselnú ochranu funkcionárov, tak aby SR splnila štandarty MOP, ale de facto je takýto funkcionár vyhodený na ulicu a mnoho rokov sa domáha spravodlivosti v našom podľa posledných udalostí “nezávislom” súdnictve.

2.Prečo KOZa pri tak dobrých vzťahoch s politikmi už dávno nepodnikla kroky proti tomuto konaniu zamestnávateľov, aj keď sa to týkalo nezávislých tkz. opozičných odborárov?

3.Prečo nižší funkcionári KOZy v niektorých podnikoch ruka
v ruke so zamestnávateľom navzájom kryjú nezákonné postupy s rozporom s Ústavou SR, proti nezávislým odborovým funkcionárom.

4.Prečo už dávno nezačali byť na poplach politici a iné inštitúcie ochrany ľudských práv, alebo samotná MOP.

Ciele a dôvody prečo robíme odborovú prácu v prospech zamestnancov sú myslím, že rovnaké. Malý rozdiel medzi nami je, že nepotrebujeme rôzne dohody so zamestnávateľom, vyplývajúce zo ZP, ktoré potom vo veľkej miere deformujú vyjednávací proces.

V KMS jednoducho z pohľadu zamestnávateľa odboroví funkcionári porušili vzájomnú dohodu, ktorá predpokladala sociálny zmier za výhody pre odborovú organizáciu.
Naopak z pohľadu zamestnancov práve títo funkcionári začali robiť svoju odborovú prácu nezávisle a len a len v prospech zamestnancov, začo majú aj naše obrovské uznanie.

Zákonník práce je deformovaný rôznymi dohodami o výhodách odborových organizácií na úkor požiadaviek zamestnancov. Jednoznačne sa musia stanoviť v Zákonníku práce taxatívne nároky odborových organizácií a oveľa väčšia ochrana odborových funkcionárov, nielen de jure, ale aj de facto a práve vtedy sa stanú všetky odborové organizácie nezávislé na zamestnávateľoch.

Na záver sa mi páči celkom deklaratívne vyhlásenie podpredsedníčky KOZy, ale neodpustím si trošku kritiky.
Ak si bude KOZa donekonečna zakrývať oči pred neústavnými praktikami zamestnávateľov v prípadoch iných odborových funkcionárov nezávislých odborov a v duchu si “mädliť ruky”, v konečnom dôsledku sa táto slepota obráti priamo proti KOZe, čoho sme svedkami práve teraz.

PS: Dobrá správa je, že sa o toto dianie začali zaujímať už aj
v Europarlamente 🙂

Predseda OZ ČLEN

Releated

ROZHODCA A VYJEDNÁVANIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.

Vážení zamestnanci, v procese rozhodovania, ktorá odborová organizácia bude oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu prišlo k prirodzenému zdržaniu, z dôvodu koronavírusu a opatreniami s povinnou karanténou.Z tohto dôvodu budeme musieť byť my aj Vy, ešte niekoľko dní trpezliví, keďže tieto skutočnosti sú objektívne a nikto ich nevie ovplyvniť. Zamestnávateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa k procesu kolektívneho […]