ZA ROVNAKÚ PRÁCU ROVNAKÚ MZDU.

Nie je pre odborára nič lahodnejšie, ako čítať kolektívnu zmluvu toť v susednom Rakúsku, platnú od 1.2.2019 v porovnateľnom podniku s tým slovenským.
Tak poďme pekne od začiatku, dnes učňovské benefity.

Neviem, ako je to možné, ale rakúska firma na rozdiel od tej slovenskej si dlhodobo udržuje systém učňovského vzdelávania , ktorý im produkuje pripravených hotových odborníkov pre prípad generačnej výmeny a robia to dlhodobo, motivačne a záväzne.

Dáme čísla, nech vyrazíme dych zamestnancom na Slovensku:

1.Mesačný príspevok učeň 1. ročníka 800€, 2.ročníka 1066€, 3 ročníka 1333€. 4 ročníka 1644€.

2.Zamestnávateľ hradí ubytovanie, dopravu na prax a jednorázovú odmenu 150€ pri získaní grantu.

3.Za úspešnú skúšku odmena až do 200€.

4.Dovolenkový a vianočný príspevok pre učňa vo výške mesačného príspevku.

5.Roky štúdiá na učilišti sa započítavajú do rokov praxe pri určovaní tarifnej mzdy pri nástupe do zamestnania.

6.Nástupný brutto ročný plat prvý rok 37 000 €.

Oprávnene si dávate otázku, ako je možné, že 60 km od slovenskej rafinérie Slovnaft a.s. teda v regióne EÚ si konkurenčný zamestnávateľ cení študentov odborného učilišťa oveľa viac, ako slovenský zamestnávateľ dlhoročných skúsených odborníkov operátorov na výrobných prevádzkach.
Na rozdiel od slovenského zamestnávateľa ten rakúsky nezaspal na vavrínoch a nemá problém s generačnou výmenou operátorov.

Pokračovanie nabudúce …….

OZ ČLEN

Releated

STRETNUTIE OZ ČLEN SO ZÁSTUPCAMI ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S..

Minulý týždeň sa konalo stretnutie zástupcov OZ ČLEN a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia si na úvod vymenili svoje stanoviská a rôzne pohľady na možný proces kolektívneho vyjednávania v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. K požiadavkám predsedu ZO ECHOZ sa momentálne nebudem vyjadrovať, najprv musí odborový výbor OZ ČLEN zaujať v blízkej […]

STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných […]