PRESTÁVKA V PRÁCI A VYJADRENIE ZO ECHOZ

Fakty:
1. Dĺžka pracovnej zmeny trvá 12 hodín 15 min.

2. IP Bratislava konštatoval, že pracovný čas kontrolovaných zamestnancov bol 12 hodín 15 minút.

3.Prestávka v práci, ani jej predĺženie o 15 minút nie je dohodnutá , ani definovaná v kolektívnej zmluve.

4. Zo zákona je prestávka , respektíve tam , kde sa nemôže prerušiť práca primeraný čas na jedlo a odpočinok je 30 minút.

5.Z predchádzajúcich bodov vyplýva, že zamestnávateľ ráta
do pracovného času zamestnancov len 15 minút prestávky
z celkovej dĺžky pracovnej zmeny.

5. Inšpektori nám potvrdili pri osobnom poradenstve, že zákon nedovoľuje rozdeliť prestávku v práci na časť započítanú a časť nezapočítanú do pracovného času.

6.Tak zamestnávateľ, ako aj OZ ČLEN sa odvolalo na Národný inšpektorát práce a konanie je v procese.

OZ ČLEN aj Inšpektorát práce Bratislava konštatuje problém a prekvapujúce vyjadrenie ZO ECHOZ priložené nižšie.
ZO ECHOZ konštatuje, že je všetko v najlepšom poriadku.
Ako, keď to konštatuje zamestnávateľ, tak to chápeme, ale odmietnuť zo strany ZO ECHOZ už len pracovné stretnutie odborových organizácií k tejto téme, to považujeme za šokujúce.

Upozorňujeme, že v roku 2018, ktorý sme v našom podaní napádali bolo zamestnancom do pracovného času zarátaných len 21 minút a 24 minút sa nezapočítavalo podľa kolektívnej zmluvy a tu je pointa, že v kolektívnej zmluve nebola už v roku 2018 dohoda o ďalších 15 minútach prestávky v práci. Z toho vyplýva, že do pracovného času bolo započítaných len 6 minút zo zákonom stanovenej prestávky v práci. Možno trochu zložité
pre tých čo matematika moc nevonia, ale iným, ktorí matematike chápu by to mohlo byť jasnejšie.

UROBTE SI NÁZOR SAMI

Fotka OZ Člena.

Releated

OZ ČLEN a 2% VAŠICH DANÍ

OZ ČLEN je aj v roku 2021 poberateľom 2% podielu zaplatenej dane a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie vyhlásenia na poukázanie Vášho podielu 2% zaplatenej dane Odborovému združeniu ČLEN. OZ ČLEN, ako nezávislé odborové združenie začalo pôsobiť plne nezávisle na zamestnávateľovi od svojho vzniku, až do teraz. Celú činnosť vieme realizovať bez […]

OZ ČLEN – návrh KZ SLOVNAFT TRANS, a.s na rok 2021/22

Rovnako, ako v materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sme spracovali aj návrhy pre vodičov v dcérskej spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. Zopakujem základnú poučku pre zamestnancov, že bez ich podpory prihlásením sa za člena OZ ČLEN sa nikdy ich životná úroveň na Slovensku nezvýši. OZ ČLEN je len sprostredkovateľom a nástrojom zamestnancov v zmysle slovenskej a medzinárodnej […]