ZMARENÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI SO ZO ECHOZ


Aktuálne nám prišla odpoveď od predsedu ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. na našu snahu o spoluprácu v záujme zamestnancov, ktorá vzišla zo spoločného rokovania ešte v apríli tohto roku. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, že pripravíme návrh dohody medzi odborovými organizáciami a ZO ECHOZ ich pripomienkuje v snahe podpísať aspoň rámce dohody v záujme zamestnancov, ktorých obe odborové organizácie zastupujeme.

Preto sme ostali nemilo prekvapení z odpovede predsedu ZO ECHOZ, respektíve ich odborového výboru, že dohoda nepripadá do úvahy. Pripomínam, že na vzájomnej porade náš postup akceptoval. Žiadne pripomienky , len dookola hľadanie zámienok, ako dohode zabrániť. Nemusíme pripomínať, že takýto postoj vyhovuje predovšetkým zamestnávateľovi, ale rozhodne nie zamestnancom.

OZ ČLEN odložilo vzájomné animozity a negatívne predsudky a urobili sme kroky ku spolupráci, aj napriek tomu, že predseda ZO ECHOZ dlhodobo šíri dezinformácie voči predsedovi OZ ČLEN a navyše má ísť svedčiť na návrh zamestnávateľa v procese žaloby predsedu OZ ČLEN voči skončeniu pracovného pomeru.

Prehlasujeme, že ani tieto fakty nie sú pre nás prekážkou
na spoluprácu so ZO ECHOZ len a len v prospech požiadaviek zamestnancov voči zamestnávateľovi.

POROZMÝŠĽAJTE KOMU TENTO PRÍSTUP ZO ECHOZ VYHOVUJE, ZAMESTNÁVATEĽOVI, ALEBO ZAMESTNANCOM?

Fotka OZ Člena.

Releated

ROZHODCA A VYJEDNÁVANIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY.

Vážení zamestnanci, v procese rozhodovania, ktorá odborová organizácia bude oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu prišlo k prirodzenému zdržaniu, z dôvodu koronavírusu a opatreniami s povinnou karanténou.Z tohto dôvodu budeme musieť byť my aj Vy, ešte niekoľko dní trpezliví, keďže tieto skutočnosti sú objektívne a nikto ich nevie ovplyvniť. Zamestnávateľ, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. sa k procesu kolektívneho […]