OZ ČLEN v SLOVNAFT TRANS a.s.

Dnes sme zamestnávateľovi oznámili začiatok pôsobenia, keďže časť zamestnancov sa rozhodla stať sa členmi OZ ČLEN.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým vodičom cisterien, ktorí sa už stali našimi členmi a tak prejavili využívať svoje základné ľudské právo zakotvené v Ústave SR, odborovo sa organizovať a podieľať sa osobne na vyjednávaní svojich mzdových požiadaviek a benefitov, ako aj vylepšovaní pracovného prostredia v oblasti BOZP.

Jedinou veličinou, ktorá nás bude zaujímať v procese kolektívneho vyjednávania sú len Vaše požiadavky a hospodárske výsledky Vášho zamestnávateľa
Oblasti, ktoré nás budú zaujímať prednostne sú samozrejme vyššie mzdy, príplatky za stáčanie cisterien, príplatky za roky praxe, pracovný čas a nadčasová práca a prestávky v práci.
Už teraz nám svieti kontrolka, že nie všetko je s kostolným poriadkom.

Preto si Vám dovoľujem adresovať výzvu, aby ste sa tak, ako Vaši kolegovia stali našimi členmi a tým podporili OZ ČLEN v procese kolektívneho vyjednávania podľa zákona s Vašim zamestnávateľom.
Pretože len členstvom v odboroch prejavíte svoju obrovskú silu, o ktorej možno ani netušíte a súčasne nám dáte do rúk silné poverenie na presadenie Vašich vlastných požiadaviek na zvýšenie svojej vlastnej životnej úrovne teraz, aj na dôchodku.

Na záver sa chcem poďakovať Vášmu kolegovi Miroslavovi Zezulkovi za svoj postoj vystúpiť z ulity a jeho záujem Vás zastupovať za OZ ČLEN v spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s.
Zo všetkými ďalšími aktivitami a krokmi OZ ČLEN budete priebežne informovaní na našich informačných kanáloch.

Srdečne Vás pozdravujem a sľubujem, že vašu dôveru nesklameme.

Ďakujem za celý tím OZ ČLEN
Ján Sýkora – predseda

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]