OZNAM PRE VODIČOV ZO SLOVNAFT TRANS

Nepodpisujte žiadne súhlasy s nadčasovými hodinami
nad rámec 150 hodín.

Dostali sme informácie, že zamestnávateľ v týchto dňoch vyžaduje od vodičov podpísanie súhlasu s dodatočnými nadčasovými hodinami za rok 2019 až do výšky 400 hodín za rok.


Nepodpísanie takéhoto súhlasu je právo každého z Vás, ak nechcete robiť nadmerné množstvo nadčasov, zamestnávateľ nemá zákonnú možnosť Vám nariadiť tieto nadčasy.

Situáciu okolo nadčasovej práce v roku 2019 budeme následne riešiť právnym postupom v januári 2020.

Váš tím OZ ČLEN

Releated

OZ ČLEN – návrh KZ SLOVNAFT TRANS, a.s na rok 2021/22

Rovnako, ako v materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sme spracovali aj návrhy pre vodičov v dcérskej spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s. Zopakujem základnú poučku pre zamestnancov, že bez ich podpory prihlásením sa za člena OZ ČLEN sa nikdy ich životná úroveň na Slovensku nezvýši. OZ ČLEN je len sprostredkovateľom a nástrojom zamestnancov v zmysle slovenskej a medzinárodnej […]

KEĎ SA SPOJA ODBORÁRI S OLIGARCHIOU PROTI ODBORÁROM

Čo sa vlastne v ten deň 2.7.2020 na Okresnom súde BA III udialo?Asi názornejší príklad, ako je prepojená dnešná odborová scéna s oligarchiou a politikou sa nemohol ponúknuť. Na jednej strane predseda nezávislého Odborového združenia ČLEN Ján Sýkora / prepustený okamžitým skončením pracovného pomeru v roku 2017 po 30 rokoch v nepretržitej výrobe, preto, lebo […]