STRETNUTIE OZ ČLEN SO ZÁSTUPCAMI ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S..

Minulý týždeň sa konalo stretnutie zástupcov OZ ČLEN a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia si na úvod vymenili svoje stanoviská a rôzne pohľady na možný proces kolektívneho vyjednávania v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

K požiadavkám predsedu ZO ECHOZ sa momentálne nebudem vyjadrovať, najprv musí odborový výbor OZ ČLEN zaujať v blízkej dobe stanovisko a ďalší postup.

Zástupcovia OZ ČLEN navrhli,

1. Postupovať v zhode a súčinnosti oboch odborových organizácií

2. Predloženie si vzájomných priorít, návrhov do kolektívneho vyjednávania,

3. Stretnutie odborových výborov oboch odborových organizácií.

4. Požiadavku, aby OZ ČLEN bolo zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy.

Takže momentálne predpokladám ďalšie stretnutie zástupcov odborových organizácií, respektíve širšie stretnutie zástupcov odborových výborov už s detailnejšími návrhmi a podmienok spoločného postupu voči zamestnávateľovi v procese kolektívneho vyjednávania.

Ján Sýkora predseda OZ ČLEN

Releated

STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných […]

COVID 19 V SLOVNAFT, A.S.

Vážení zamestnanci, najnovšie neoficiálne, ale overené informácie s pandemickou situáciou v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sú, že Covid 19 dorazil aj na výrobné jednotky. Konkrétne vo velíne komplexu EFPA je 1 pozitívny test operátora.Keďže nás spoločnosť SLOVNAFT, a.s. absolútne neinformuje o aktuálnej epidemiologickej situácii, ako aj o prijatých opatreniach, ako odborovú organizáciu, musíme sa o tejto […]