COVID 19 V SLOVNAFT, A.S.

Vážení zamestnanci, najnovšie neoficiálne, ale overené informácie s pandemickou situáciou v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sú, že Covid 19 dorazil aj na výrobné jednotky. Konkrétne vo velíne komplexu EFPA je 1 pozitívny test operátora.Keďže nás spoločnosť SLOVNAFT, a.s. absolútne neinformuje o aktuálnej epidemiologickej situácii, ako aj o prijatých opatreniach, ako odborovú organizáciu, musíme sa o tejto situácii dozvedať z druhej ruky.

Už pred mesiacom sme zachytili informáciu o pozitívnom teste jedného vedúceho prevádzky v rafinérii, ale teraz je vírus ešte bližšie k Vám. Preto by sme Vás chceli vyzvať k zodpovednosti voči ostatným kolegom, aj napriek tomu, že môžete mať na opatrenia rôzne, aj protichodné názory.Čo je však zarážajúcejšie, je zmena pracovného poriadku, ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas odborových organizácií, k čomu v tomto prípade v zmysle paragrafu č.232 ZP neprišlo, tak ako vždy.

Včera sme boli znovu informovaní z druhej ruky, že vzišlo nariadenie generálneho riaditeľa o povinnosti počas celej 12 hodinovej zmeny nosiť rúško a prichytenie zamestnanca bez rúška sa bude považovať za hrubé porušenie pracovnej disciplíny s okamžitým rozviazaním pracovného pomeru. Zamestnávateľ nepožiadal o súhlas so zmenou pracovného poriadku Odborové združenie ČLEN čo je podľa nášho názoru v rozpore so Zákonníkom práce. Zamestnávateľ rovnako zmenil svoje vlastné opatrenie platné ešte 20.10.2020 a všetci kolegovia zamestnanca s pozitívnym testom musia prísť aj napriek kontaktu s podozrivou osobou, v tomto prípade preukázateľne pozitívnou, do práce a to aj keď nemajú doručený výsledok testovania na COVID 19.

Takže odporúčame zamestnávateľovi viac premýšľať nad protipandemickými opatreniami skôr, ako budú zverejnené, lebo aj prvé aj to druhé znamená odstavenie každej prevádzky, na ktorej sa vyskytne pozitívny zamestnanec. A potom sa improvizuje.PS: Ináč nie je nič jednoduchšie, ako vyjednávať kolektívnu zmluvu pri týchto vyhrážkach zamestnávateľa. Neviem čo by sa dialo, keby si na protest všetci zamestnanci vo výrobe dali dole rúško? Samozrejme to bola irónia na zmätočné reštrikčné opatrenia zamestnávateľa.

OZ ČLEN

Releated

STRETNUTIE OZ ČLEN SO ZÁSTUPCAMI ZO ECHOZ PRI SLOVNAFT, A.S..

Minulý týždeň sa konalo stretnutie zástupcov OZ ČLEN a ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s. k procesu kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia si na úvod vymenili svoje stanoviská a rôzne pohľady na možný proces kolektívneho vyjednávania v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. K požiadavkám predsedu ZO ECHOZ sa momentálne nebudem vyjadrovať, najprv musí odborový výbor OZ ČLEN zaujať v blízkej […]

STANOVISKO OZ ČLEN K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU.

Na začiatok by som chcel uviesť, že stanovisko predkladáme až v tejto chvíli, keďže sa aj okolnosti, podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti tak zamestnancov , ako aj zamestnávateľov, menili každý deň.Navyše zamestnávateľ sa voči Odborovému združeniu ČLEN správa naďalej diskriminačne a neinformuje ho o opatreniach, ani o podpísaných dodatkoch a rôznych interných […]