PART TIME ZMENA, PRACOVNEJ ZMLUVY

PART TIME ALEBO ZMENA PRACOVNEJ ZMLUVY

No tak, ako obyčajne sa dozvedáme, že zamestnávateľ spolu
s predsedom ZO ECHOZ dohadujú ďalšie znižovanie mzdových nárokov zamestnancov a to skracovaním pracovných úväzkov na 80% až do výšky 50%.

Tak, ako predchádzajúce opatrenia, tak aj tento nápad je znovu šitý horúcou ihlou, keďže to asi chcú stihnúť do mája.
Na skrátenie pracovného úväzku, pravdepodobne ranných zamestnancov na homeoffice a zmeny pracovnej náplne bude potrebný predovšetkým súhlas toho, ktorého zamestnanca a podpis dodatku k pracovnej zmluve. Zamestnanci by si mali uvedomiť, že majú platné pracovné zmluvy a nemusia podpisovať rôzne dodatky, ak je to pre nich nevýhodné.
Dnešné možnosti Zákonníka práce, aj narýchlo podpísaných dodatkov KZ, dáva zamestnávateľovi dostatok flexibilných možností, ako šetriť na úkor zamestnancov osobné náklady.

Ďalšou otázkou vyvstáva, aké finančné objemy zamestnávateľ ušetrí týmito opatreniami, keďže celkové osobné náklady tvoria len cca 3% z celkových nákladov spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
A pri prihliadnutí na zisky po daňovej optimalizácii v minulých rokoch, ktoré presahovali 100 miliónov vyvstáva otázka, či spoločnosť, akou SLOVNAFT, a.s. je potrebuje takýmto spôsobom šetriť na svojich zamestnancoch, alebo len využíva servilitu jednej odborovej organizácie, respektíve jej predsedu a toto psychicky náročné obdobie pre zamestnancov.

OZ ČLEN vyzýva predsedu ZO ECHOZ k dialógu k všetkým mzdovým opatreniam či už prijatým, alebo pripravovaným.
V opačnom prípade všetky tieto negatívne opatrenia
pre zamestnancov, idú na vrub predsedu ZO ECHOZ, ktorý takto koná poza chrbát zamestnancov.
O našich ďalších právnych krokoch k prijatým dodatkom KZ
Vás budeme čoskoro informovať.

Tím OZ ČLEN

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]