NARIAĎOVANIE DOVOLENIEK

NARIAĎOVANIE DOVOLENIEK

Keďže sa v uplynulom období vyskytlo niekoľko prípadov nariadenia dovolenky bez vedomia a prerokovania
so zamestnancom, odporúčame zamestnancom, ktorí potrebujú odložiť novú dovolenku na neskorší termín zvážiť možnosti, keďže zamestnávateľ nerešpektuje ich vlastný záujem:

OČR pri nezaopatrených deťoch, alebo

PN pri zdravotných problémoch,alebo kontaktov s podozrivými na pozitívny test korona vírusu.

Všetky tieto možnosti v nepretržitej prevádzke treba začať využívať hneď v prvý deň pracovného voľna a končiť v deň pracovného voľna pred nástupom na svoju zmenu, tak, aby nevznikla finančná strata zamestnancovi.

Tím OZ ČLEN.

Releated

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V UTAJENÍ.

Vzhľadom na fakt, že OZ ČLEN nie je aj napriek žiadostiam a ponúkanej podpore pri kolektívnom vyjednávaní informované o čiastkových návrhoch, tak zamestnávateľa, ako aj zástupcov ZO ECHOZ pri SLOVNAFT, a.s. dozvedáme sa sa tieto informácie len z druhej ruky a teda tieto informácie nemáme potvrdené. 1. Zamestnávateľ predložil prvotný návrh zvýšenia miezd o 0,8%, […]

PODORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

19.4.2021 Vec: Podpora pri kolektívnom vyjednávaní Vážený pán predseda ZO ECHOZ pri Slovnaft, a.s., dovoľujeme si Vás osloviť zo strany Odborového združenia ČLEN, s ponukou podpory kolektívnemu vyjednávaniu, vedenému Vašou odborovou organizáciou so zamestnávateľom. Sme pripravení na priebežné rokovania o všetkých návrhoch do kolektívnej zmluvy tak zo strany zamestnávateľa, ako aj Vašich návrhoch a sme […]