OLIGARCHIA, POLITIKA A ODBORY.

Takže k včerajšej tlačovke pána ministra. Ale poďme trošku rekapitulovať. Poďme si dať odpoveď na pár otázočiek:1.Prečo minimálna mzda svojím rastom predbieha rast priemernej mzdy na Slovensku.2.Prečo minimálna mzda svojim celkovým objemom zaberá čoraz väčší pomer k priemernej mzde.3.Kto má zodpovednosť za rast priemerných miezd za posledných 30 rokov a prečo odbory nevyjednávajú také požiadavky, […]